CFT – Compassion Fokuseret terapi

Hvad er CFT?

CFT er udvilket af prof. Paul Gilbert fra Derby University i England og en gruppe medarbejdere under ham gennem de sidste 20 år.

Det er en videnskabeligt funderet tilgang, der integrerer viden fra evolutionspsykologien, neuropsykologi, tilknytningsteori og emotionspsykologi samt metoder fra mindfulness, kognitiv adfærdsterapi, gestaltterapi samt psykodynamisk terapi.  Metoden og dens effekt er i stigende grad  videnskabeligt velunderbygget.

I CFT er  fokus på at forstå vores menneskelige sind, herunder vores følelser, der er udviklet gennem millioner af års evolution.   En stor udfordring for os mennesker er det faktum, at vores tanker og forestillinger kan aktivere svære følelser, som vi efterfølgende lider under eller handler destruktivt på.  Det kan være selvkritiske tanker, som nedgør os eller gør os usikre (“Jeg er ikke god nok”, “De kan ikke lide mig”),  eller tanker som gør os ængtelige, bekymrede eller triste (“Tænk, hvis der sker mine børn noget”. “Hvad hvis jeg aldrig får det bedre”).  Det er ikke vores skyld, at vores sind er skabt sådan, at tanker kan aktivere vores følelser, men en ubehagelig og upraktisk bivirkning ved vores evolutionært  udviklede hjerne, som gør os meget sårbare overfor psykiske problemer.

For ikke at blive revet med af vores sind er det hjælpsomt at opøve evnen til medfølelse: Evnen til at være opmærksom på og  lindre vores egen og andres lidelse.   Eller sagt på en anden måde: at lære at være omsorgsfuld, stærk og hjælpsom overfor dig selv, når du har brug for det.

Hvem kan få det bedre med CFT?

CFT er velegnet til de fleste former for psykisk smerte/ lidelse, herunder angst, depression, perfektionisme/ lavt selvværd, sorg og spiseforstyrrelser. Metodens effekt er i stigende grad velunderbygget i forhold til disse udfordringer. CFT er særligt velegnet til at arbejde med temaer omkring skam og selvkritik.

Første møde vil naturligvis tage udgangspunkt i din beskrivelse af de problemer, du kæmper med og de ønsker, du har for dit liv.

Første samtale vil ofte være præget af, at jeg forsøger at danne mig et indtryk af dig, dit liv og de problemer, der har ført til, at du søger behandling. Jeg vil stille dig mange spørgsmål og forsøge at vurdere omfanget af dine problemer herunder baggrunden for dem, fx. oplevelser i barndommen.

Du vil ofte få til opgave at formulere mål og ønsker for dit forløb efter denne samtale.

Herefter vil behandlingen ofte følge to spor. På den ene side vil vi sammen blive klogere på dig og de tanke- og handlemønstre, der  fører til smerte og lidelse for dig samt baggrunden for  disse mønstre. På den anden side vil du gennem forskellige øvelser opøve evnen til at tænke og handle medfølende overfor dig selv. Dette indebærer også træning derhjemme mellem sessionerne, fx. at lytte til forskellige mindfulness-baserede øvelser eller at lægge mærke til særlige tanker, fx. selvkritiske tanker.  Ligesom alle andre færdigheder kan evnen til medfølelse læres, men det kræver  ligesom alle andre færdigheder, at man øver sig. 

Forestil dig, hvor hjælpsomt det kunne være at have en indre bedste ven, der altid er der for dig og altid vil det bedste for dig, og som står klar med forståelse, men også støtte og opbakning, når du løber ind i udfordringer – uanset om disse udfordringer er angst, selvkritik, depression eller noget helt andet. Det er denne evne, vi vil træne og styrke gennem forløbet.

Vi vil løbende evaluere på dit udbytte og din fremgang samt din oplevelse af forløbet og samarbejdet med mig.

 

Når forløbet nærmer sig sin afslutning, vi vil også samle op på dit udbytte og tale om, hvordan du kan arbejde videre med dig selv og bruge dine færdigheder i medfølelse til at forebygge tilbagefald.

CFT Basiskursus af Henriette Rønhof Sloth for psykologer

CFT basiskursus i tre dage for psykologer i Svendborg d. 2.-.3.3. og igen d. 21.4. 2023.

Pris: 4800 kr. ekskl. moms. Tilmelding på psykolog@henriettesloth.dk