Behandlingsformer

Disse behandlingsformer tilbyder vi kurser og efteruddannelse i

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv terapi er en terapiform, der er udviklet i USA og England gennem de sidste 20 – 30 år. Videnskabelige undersøgelser viser, at terapiformen er virksom i forhold til mange forskellige psykiske vanskeligheder, som f.eks. angst og depression.

CFT – Medfølelsesfokuseret terapi

CFT – Medfølelsesfokuseret terapi

CFT er udvilket af prof. Paul Gilbert fra Derby University i England og en gruppe medarbejdere under ham gennem de sidste 20 år.

Det er en videnskabeligt funderet tilgang, der integrerer viden fra evolutionspsykologien, neuropsykologi, tilknytningsteori og emotionspsykologi samt metoder fra mindfulness, kognitiv adfærdsterapi, gestaltterapi samt psykodynamisk terapi.  Metoden og dens effekt er i stigende grad  videnskabeligt velunderbygget.

Mindfulness baseret kognitiv terapi

Mange mennesker på arbejdsmarkedet er under pres i disse år. Dette kan bl.a. skyldes, at krav og forventninger til arbejdets omfang, hastighed og kvalitet øges. Samtidig har mange i de økonomiske opgangstider måske sat sig i store private udgifter, så en indtægtsnedgang vil have store konsekvenser.

ACT – Acceptance and commitment therapy

ACT  – Acceptance and commitment therapy

Acceptance and commitment therapy (ACT) er en evidensbaseret terapiform med tiltagende popularitet. ACT blander elementer fra kognitiv terapi, mindfulness og eksistentiel psykologi. Denne artikel gennemgår de vigtigste principper.