Kurser og efteruddannelser i kognitive behandlingsmetoder og Compassion Fokuseret Terapi.

Hvem er vi ?

Psykolog Henriette Rønhof Sloth

Cand. psyk. Lene Iversen

Psykolog Lene Iversen

Speciallæge i psykiatri Bodil Andersen

Psykolog Stine Bjerrum Møller

Kognitiv Center Fyn Præsentation

Kontakt Kognitiv Center Fyn

Kognitiv Center Fyn

KCF blev etableret i 2005 af psykologerne Lene Iversen, Peter Rasmussen og Lone Husby samt psykiater Bodil Andersen. Senere kom psykolog og lektor Stine Bjerrum Møller også til. KCF har fungeret som kursusvirksomhed i over 20 år og har lavet kurser og efter- og videreuddannelser i kognitiv adfærdsterapi (KAT), mindfulness og Compassion Fokuseret Terapi (CFT) for hundredvis af psykologer, læger og tværfaglige behandlere fra forskellige sektorer. KCF har skræddersyet faglige udviklingsforløb på højt niveau inden for KAT, mindfulness og CFT for botilbud, behandlingstilbud og for Psykiatrien i Region Syddanmark. Pr. 1.1.2023 vil psykolog Henriette Rønhof Sloth drive KCF som kursusvirksomhed ved siden af sin kliniske praksis i Svendborg og fortsat med Lene Iversen, Bodil Andersen og Lone Husby som tilknyttede undervisere.

Klosterstræde 2B, 3.th, 5700 Svendborg

De behandlingsformer, vi tilbyder kurser i

CFT – Compassionfokuseret terapi

CFT – Compassionfokuseret terapi er udviklet af Professor Paul Gilbert fra Derby University i England og en lang række medarbejdere.

CFT søger at integrere al tilgængelig evidensbaseret viden om, hvordan sindet udvikles og fungerer, hvordan psykiske vanskeligheder udvikles, og hvordan vi kan afhjælpe dem. Derfor indgår viden fra evolutionspsykologi, neurofysiologi, emotionspsykologi, socialpsykologi og tilknytningsteori mm. til forståelsen af vores sind og dets udfordringer.

CFT søger også at benytte alle evidensbaserede terapeutiske strategier og teknikker til afhjælpning af psykiske vanskeligheder, herunder metoder fra mindfulness og visualisering, gestaltterapi, kognitiv terapi, emotionsfokuseret terapi og psykodynamisk/ tilknytningsorienteret terapi. Fokus i behandlingen er på udvikling af et Compassion Selv – en hjælpsom side af os, der ønsker det bedste for os og kan møde os med visdom, styrke og tolerance, når vi står overfor problemer eller psykisk smerte. Compassion er således motivationen til at være sensitiv over for andres og egen lidelse og årsagerne til den, sammen med et dybt engagement i at forsøge at lindre lidelsen og forebygge den.

CFT har særligt fokus på skam og selvkritik som vedligeholdende faktorer i psykiske vanskeligheder og på strategier til at hjælpe mennesker med at håndtere skam og selvkritik på mere hjælpsomme måder.

CFT er en transdiagnostisk tilgang, som er videreudviklet til at kunne hjælpe mennesker med et bredt spektrum af psykiske udfordringer: angst, depression, vredesproblemer, spiseforstyrrelse, stemmehøring, PTSD og personlighedsforstyrrelser. CFT tilbyder desuden terapeuter en mulighed for at arbejde med egne følelser af skam, utilstrækkelighed og omsorgstræthed, som ofte slider på os i vores arbejde og privatliv.

Kognitiv Center Fyns indehaver Henriette Rønhof Sloth tilbyder kortere og længere kurser i CFT samt supervision. Henriette arbejder selv primært med CFT som behandlingsmetode og har de sidste 8 år fordybet sig i tilgangen gennem 2 årig uddannelse i CFT, workshops, konferencer, retreats, egenterapi samt løbende supervision af Lena Isager og Paul Gilbert.

 

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv terapi er en terapiform, der er udviklet i USA og England gennem de sidste 20 – 30 år. Videnskabelige undersøgelser viser, at terapiformen er virksom i forhold til mange forskellige psykiske vanskeligheder, som f.eks. angst og depression.

Mindfulness baseret kognitiv terapi

Mange mennesker på arbejdsmarkedet er under pres i disse år. Dette kan bl.a. skyldes, at krav og forventninger til arbejdets omfang, hastighed og kvalitet øges. Samtidig har mange i de økonomiske opgangstider måske sat sig i store private udgifter, så en indtægtsnedgang vil have store konsekvenser.

ACT - Acceptance and commitment therapy

ACT (Acceptance and commitment therapy) Acceptance and commitment therapy (ACT) er en evidensbaseret terapiform med tiltagende popularitet. ACT blander elementer fra kognitiv terapi, mindfulness og eksistentiel psykologi.

Vi udbyder forskellige kurser i Compassion Fokuseret Terapi og kognitiv adfærdsterapi

Aktuelle kurser

Kognitiv Center Fyn tilbyder desværre ikke på nuværende tidspunkt Grunduddannelse i Kognitive Behandlingsformer.

For psykologer, læger og tværfagligt personale, der har gennemført min. 3 dages introkursus i Compassion Fokuseret Terapi enten ved Psykolog Henriette Rønhof Sloth, Kognitiv Center Fyn eller tilsvarende.

CFT Boosterdag er en mulighed for at uddybe din forståelse af CFT og træne dine terapeutiske færdigheder f.eks. i psykoedukation, caseformulering, Compassion guidninger eller arbejdet med svære følelser samt skam og selvkritik. Formålet er at hjælpe dig til at implementere mere CFT i din terapi/ rådgivning ved at styrke din forståelse og færdigheder.

Se mere under kurser og tilmelding

På Kognitiv Center Fyn har jeg længe haft et stort ønske om et længerevarende og mere praksisfokuseret CFT grundkursus, da jeg gennem mine tidligere kurser har erfaret, at tilgangen kan være vanskelig at få greb om og integrere i praksis, bl.a. fordi den er mere procesorienteret end fx. kognitiv terapi. Samtidig har jeg oplevet en stigende efterspørgsel på CFT kurser også for tværfaglige behandlere/ rådgivere.

Jeg har derfor udviklet et længere og mere træningsfokuseret kursusprogram end mine tidligere kurser og mit håb er, at grunduddannelsen i CFT vil gøre det nemmere for deltagerne at gå ud og bruge deres nye CFT færdigheder i praksis. Den 10 dages Grunduddannelse i Compassion Fokuseret Terapi er for læger, psykologer, psykiatere og tværfagligt personale (f.eks. misbrugsbehandlere, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og studievejledere), der arbejder med behandling og rådgivning i forskellige kontekster.

Se mere under kurser og tilmelding

© Copyright - Kognitiv Center Fyn