Kurser og efteruddannelser i kognitive behandlingsmetoder og Compassion Fokuseret Terapi. OBS: Vi oplever i øjeblikket desværre problemer med vores tilmeldingsblanket. Hører du ikke fra os inden for en uge efter din tilmelding, så send en mail til psykolog@henriettesloth.dk

Hvem er vi ?

Psykolog Henriette Rønhof Sloth

Cand. psyk. Lene Iversen

Cand. psyk. Lene Iversen

Cand. pæd. psych. Lone Husby

Cand. pæd. psych. Lone Husby

Speciallæge i psykiatri Bodil Andersen

Psykolog Stine Bjerrum Møller

Kognitiv Center Fyn Præsentation

Kontakt Kognitiv Center Fyn

Kognitiv Center Fyn

KCF blev etableret i 2005 af psykologerne Lene Iversen, Peter Rasmussen og Lone Husby samt psykiater Bodil Andersen. Senere kom psykolog og lektor Stine Bjerrum Møller også til. KCF har fungeret som kursusvirksomhed i over 20 år og har lavet kurser og efter- og videreuddannelser i kognitiv adfærdsterapi (KAT), mindfulness og Compassion Fokuseret Terapi (CFT) for hundredvis af psykologer, læger og tværfaglige behandlere fra forskellige sektorer. KCF har skræddersyet faglige udviklingsforløb på højt niveau inden for KAT, mindfulness og CFT for botilbud, behandlingstilbud og for Psykiatrien i Region Syddanmark. Pr. 1.1.2023 vil psykolog Henriette Rønhof Sloth drive KCF som kursusvirksomhed ved siden af sin kliniske praksis i Svendborg og fortsat med Lene Iversen, Bodil Andersen og Lone Husby som tilknyttede undervisere.

Klosterstræde 2B, 3.th, 5700 Svendborg

De behandlingsformer, vi tilbyder kurser i

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv terapi er en terapiform, der er udviklet i USA og England gennem de sidste 20 – 30 år. Videnskabelige undersøgelser viser, at terapiformen er virksom i forhold til mange forskellige psykiske vanskeligheder, som f.eks. angst og depression.

Mindfulness baseret kognitiv terapi

Mange mennesker på arbejdsmarkedet er under pres i disse år. Dette kan bl.a. skyldes, at krav og forventninger til arbejdets omfang, hastighed og kvalitet øges. Samtidig har mange i de økonomiske opgangstider måske sat sig i store private udgifter, så en indtægtsnedgang vil have store konsekvenser.

ACT - Acceptance and commitment therapy

ACT (Acceptance and commitment therapy) Acceptance and commitment therapy (ACT) er en evidensbaseret terapiform med tiltagende popularitet. ACT blander elementer fra kognitiv terapi, mindfulness og eksistentiel psykologi.

CFT – Medfølelsesfokuseret terapi

CFT – Medfølelsesfokuseret terapi.

Det er en videnskabeligt funderet tilgang, der integrerer viden fra evolutionspsykologien, neuropsykologi, tilknytningsteori og emotionspsykologi samt metoder fra mindfulness, kognitiv adfærdsterapi, gestaltterapi samt psykodynamisk terapi.

Vi udbyder forskellige kurser i kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og Compassion Fokuseret Terapi

Aktuelle kurser

Kognitiv Center Fyn tilbyder Grunduddannelse i Kognitive Behandlingsformer for praktiserende læger, psykologer, psykiatere, mentorer, studievejledere og tværfagligt personale. Kognitive behandlingsformer omhandler de fire hovedkategorier: Psykoedukation, social færdighedstræning, kognitiv terapi og kognitiv optræning.

Læs mere om kurset her

Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer m. integration af 3. generation (Mindfulness, ACT og medfølelsesfokuseret terapi/compassion)
For praktiserende læger, psykologer, psykiatere, mentorer, studievejledere og tværfagligt personale.

Kort om medfølelsesfokuseret terapi (CFT):
Teori og metode er udviklet af professor i klinisk psykologi Paul Gilbert og medarbejdere. Hans teorier hviler på evolutionsteori, neurobiologisk forskning, social- og udviklingspsykologi, ligesom der er elementer fra kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness med inspiration fra den buddhistiske tradition.

© Copyright - Kognitiv Center Fyn