Kurser Grunduddannelse i kognitive behandlingsformer Grundkursus i Compassion Fokuseret Terapi (CFT) Boosterdag i CFT for tidligere kursister

Se aktuelle og kommende kurser - Udfyld tilmeldingsblanket nederst på siden.

Aktuelt kursus - CFT booster dag for tidligere CFT kursister d. 2.12.2024

Startdato: 2.12. 2024
Slutdato: 2.12. 2024

Tilmeldingsfrist: 12. november 2024

 

Aktuelt kursus - 10 dages grunduddannelse i Compassion Fokuseret Terapi (CFT) for behandlere/ rådgivere.

Startdato: 14.1.2025
Slutdato: 13.6.2025

Tilmeldingsfrist: 13.11.2024

 

10 dages grunduddannelse i Compassion Fokuseret Terapi (CFT) for behandlere og rådgivere.

For læger, psykologer, psykiatere, misbrugsbehandlere, studievejledere og tværfagligt personale. Deltagelse kræver, at man tidligere har gennemført Grunduddannelse i Kognitive Behandlingsformer ved Kognitiv Center Fyn eller tilsvarende.

På Kognitiv Center Fyn har jeg længe haft et stort ønske om et længerevarende og mere praksisfokuseret CFT grundkursus, da jeg gennem mine tidligere kurser har erfaret, at tilgangen kan være vanskelig at få greb om og integrere i praksis, bl.a. fordi den er mere procesorienteret end fx. kognitiv terapi. Samtidig har jeg oplevet en stigende efterspørgsel på CFT kurser også for tværfaglige behandlere/ rådgivere.

Jeg har derfor udviklet et længere og mere træningsfokuseret kursusprogram end mine tidligere kurser og mit håb er, at grunduddannelsen i CFT vil gøre det nemmere for deltagerne at gå ud og bruge deres nye CFT færdigheder i praksis. Den 10 dages Grunduddannelse i Compassion Fokuseret Terapi er for læger, psykologer, psykiatere og tværfagligt personale (f.eks. misbrugsbehandlere, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og studievejledere), der arbejder med behandling og rådgivning i forskellige kontekster.

CFT (Compassion Focused Therapy) er udviklet af Professor Paul Gilbert fra Derby University i England og en lang række medarbejdere.

CFT søger at integrere al tilgængelig evidensbaseret viden om, hvordan sindet udvikles og fungerer, hvordan psykiske vanskeligheder udvikles, og hvordan vi kan afhjælpe dem. Derfor indgår viden fra evolutionspsykologi, neurofysiologi, emotionspsykologi, socialpsykologi og tilknytningsteori mm. til forståelsen af vores sind og dets udfordringer.

CFT søger også at benytte alle evidensbaserede terapeutiske strategier og teknikker til afhjælpning af psykiske vanskeligheder, herunder metoder fra mindfulness og visualisering, gestaltterapi, kognitiv terapi, emotionsfokuseret terapi og psykodynamisk/ tilknytningsorienteret terapi. Fokus i behandlingen er på udvikling af et Compassion Selv – en hjælpsom side af os, der ønsker det bedste for os og kan møde os med visdom, styrke og tolerance, når vi står overfor problemer eller psykisk smerte. Compassion er således motivationen til at være sensitiv over for andres og egen lidelse og årsagerne til den, sammen med et dybt engagement i at forsøge at lindre lidelsen og forebygge den.

CFT har særligt fokus på skam og selvkritik som vedligeholdende faktorer i psykiske vanskeligheder og på strategier til at hjælpe mennesker med at håndtere skam og selvkritik på mere hjælpsomme måder.

CFT er en transdiagnostisk tilgang, som er videreudviklet til at kunne hjælpe mennesker med et bredt spektrum af psykiske udfordringer: angst, depression, vredesproblemer, spiseforstyrrelse, stemmehøring, PTSD, misbrug og personlighedsforstyrrelser. CFT tilbyder desuden terapeuter en mulighed for at arbejde med egne følelser af skam, utilstrækkelighed og omsorgstræthed, som ofte slider på os i vores arbejde og privatliv.

At man har en sundhedsfaglig/ psykologisk eller pædagogisk grunduddannelse.

At man arbejder inden for områder, hvor CFT tilgangen kunne være relevant.

At man har gennemført Grunduddannelse i Kognitive Behandlingsmetoder ved Kognitiv Center Fyn eller tilsvarende.

At man er indstillet på at deltage i guidninger og øvelser, hvor vi arbejder med opbygningen af Compassion motivation, ligesom vi vil arbejde med egne svære følelser fx. i stoleøvelser – alt sammen selvfølgelig i en tryg og respektfuld atmosfære.

Der uddeles uddannelsesbevis efter gennemførelse af uddannelsen. Maksimalt fravær 15%.

Kurset er særdeles praksisnært og med fokus på at træne konkrete terapeutiske færdigheder. Derfor indgår metodetræning i små grupper på hver eneste kursusdag. Vi har desuden fokus på at skabe en tryg og hjælpsom stemning i kursusgruppen. Kurset tager udgangspunkt i psykoedukation, som er en hjørnesten i CFT. Vi vil gennemgå og træne psykoedukation i små grupper, herunder vores evolutionært udviklede hjernes måde at reagere med negative tanker på vores egen tænkning, emotionernes funktion og betydningen af vores indlæringshistorie og opvækst. Når vi har viden om, hvordan vi naturligt fungerer, og at det ikke er vores fejl, at vi har en hjerne, der nemt får os til at overreagere følelsesmæssigt eller kan få os til at vedligeholde negative følelser, letter det adgangen til at arbejde med at forandre handlemåder og tænkemåder. Vi vil samtidig have fokus på opbygningen af den terapeutiske relation, som er en anden hjørnesten i CFT. Derefter vi vil arbejde med forståelsen af skam og selvkritik i CFT samt interventioner til lindring af skam og selvkritik, herunder stoleøvelser. Derudover vi vil arbejde med CFT caseformulering samt blokeringer for Compassion.

Vi arbejder sideløbende med konkrete redskaber til at træne beroligelse og på at opbygge compassion motivation gennem mindfulness- og visualiseringsøvelser. Endelig er der på kurset også fokus på, hvordan vi som behandlere kan have brug for at træne compassion, og hvordan det kan hjælpe os til at møde klienterne med compassion.

1. modul: 14.-16.1. 2025: Intro til CFT. Forståelsen af sindet i CFT. Den terapeutiske relation i CFT.
2. modul: 11.-13.3. 2025. Følelsernes funktion. Brug af stoleøvelser med svære følelser. Caseformulering.
3. modul: 5.-7.5. 2025. Forståelsen af skam og selvkritik i CFT. Interventioner til lindring af skam og selvkritik, herunder funktionsanalyser, visualiseringer og stoleøvelser. Blokeringer for Compassion.
4. modul: 13.6. 2025: Implementering, opsamling og afrunding.

Undervisning alle dage er kl. 9-15.30.

Henriette Rønhof Sloth: Jeg har 21 års erfaring som psykolog primært fra psykiatrien og har de sidste 11 år haft egen praksis med ydernummer i Svendborg. Jeg er desuden ekstern lektor på Institut for Psykologi på SDU. Jeg er godkendt specialist i psykoterapi og fra 1.1.2024 også supervisor i psykoterapi. Fra d. 1.1.23 blev jeg eneindehaver af Kognitiv Center Fyn. Udover mit behandlingsarbejde og mine kurser superviserer jeg personale i flere behandlingskontekster samt psykologer under videreuddannelse.

Jeg var oprindeligt uddannet i psykodynamisk terapi og Dialektisk Adfærdsterapi, inden jeg første gang stødte på CFT på et kursus i 2013. Jeg kunne med det samme mærke, at denne tilgang var ekstremt meningsfuld og hjælpsom både for mig og mine klienter. Jeg har siden da taget en længerevarende terapeutisk efteruddannelse i CFT, ligesom jeg har deltaget i CFT konferencer, workshops, egenterapi og retreat. Jeg får løbende supervision af såvel Paul Gilbert som Lena Isager, som er en meget erfaren CFT psykolog. Jeg har arrangeret og afholdt flere CFT terapigrupper for psykologistuderende, flere efteruddannelser i CFT for personale i børne- og ungdomspsykiatrien og flere introduktionskurser for psykologer.

Kognitiv Center Fyn, Klosterstræde 2B, 3. th., 5700 Svendborg. Yderligere oplysninger: Kontakt venligst Henriette Rønhof Sloth – helst på mail: psykolog@henriettesloth.dk, alternativt på tlf. 61774764.

Sted

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Prisen inkluderer forplejning mm. Deltagerne vil få tilsendt slides inden kurserne, som man selv skal printe.

Afmelding

Ved afmelding efter 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.

Ved afmelding senere end 1 måned før afholdelse af kursus refunderes kursusgebyret ikke, medmindre der er venteliste, og pladsen kan overgives til en anden.

Kursustitel: Grunduddannelse i Compassion Fokuseret Terapi

Startdato: 15.1. 2024
Slutdato: 17.5. 2024

Pris: Grunduddannelse i CFT er momspligtig. Kursusgebyret pålægges moms for alle deltagere.
13.000 kr. ex. moms, inkl. moms 16.250 kr.

Sidste frist for tilmelding er 15. november 2023.

CFT boosterdag for tidligere kursister

For psykologer og tværfagligt personale, der har gennemført 10 dages grundkursus i Compassion Fokuseret Terapi ved Psykolog Henriette Rønhof Sloth, Kognitiv Center Fyn.

CFT Boosterdag er en mulighed for at uddybe din forståelse af CFT og træne dine terapeutiske færdigheder f.eks. i psykoedukation, caseformulering, Compassion guidninger eller arbejdet med svære følelser samt skam og selvkritik. Formålet er at hjælpe dig til at implementere mere CFT i din terapi/ rådgivning ved at styrke din forståelse og færdigheder.

1-2 uger før afholdelse af boosterdagen vil du på mail blive bedt om at beskrive dine ønsker og behov for træning på dagen.

Selve boosterdagen vil bestå af Compassion træning, korte oplæg samt demonstration og træning af terapeutiske færdigheder i små grupper under supervision.

Da boosterdagen er en træningsdag er der max. 14 deltagere.

Henriette Rønhof Sloth: Jeg har 21 års erfaring som psykolog primært fra psykiatrien og har de sidste 12 år haft egen praksis med ydernummer i Svendborg. Jeg er desuden tidligere ekstern lektor på Institut for Psykologi på SDU. Jeg er godkendt specialist i psykoterapi og fra 1.3.2024 også supervisor i psykoterapi. Fra d. 1.1.23 blev jeg eneindehaver af Kognitiv Center Fyn. Udover mit behandlingsarbejde og mine kurser superviserer jeg personale i flere behandlingskontekster samt psykologer under videreuddannelse.

Jeg var oprindeligt uddannet i psykodynamisk terapi og Dialektisk Adfærdsterapi, inden jeg første gang stødte på CFT på et kursus i 2013. Jeg kunne med det samme mærke, at denne tilgang var ekstremt meningsfuld og hjælpsom både for mig og mine klienter. Jeg har siden da taget en længerevarende terapeutisk efteruddannelse i CFT, ligesom jeg har deltaget i CFT konferencer, workshops, egenterapi og retreat. Jeg får løbende supervision af såvel Paul Gilbert som Lena Isager, som er en meget erfaren CFT psykolog. Jeg har arrangeret og afholdt flere CFT terapigrupper for psykologistuderende, flere efteruddannelser i CFT for personale i børne- og ungdomspsykiatrien og flere introduktionskurser for psykologer og på forskellige arbejdspladser.

Arrangør

Kognitiv Center Fyn, Klosterstræde 2B, 5700 Svendborg.

Sted

Afhængig af antallet af deltagere vil boosterdagen enten foregå i Odense eller Svendborg.

Boosterdagen er enten kl. 9-15 eller kl. 9.30-15.30.

Prisen inkluderer kursusdeltagelse, forplejning (formiddagskaffe, frokost kl. 12.00-12.45 og eftermiddagskaffe). Der vil blive sendt slides ud et par dage før undervisningen, og disse skal deltagerne selv printe og medbringe.

Afmelding

Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.

Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.

Korrespondance

Spørgsmål vedrørende boosterdagen: skriv til Henriette Rønhof Sloth på psykolog@henriettesloth.dk. Tlf 61774764.

Boosterdag d. 6.5. kl. 9-15.30

Pris: 1500 kr. plus moms.

Grunduddannelse i kognitive behandlingsformer – ingen aktuelle kurser

For praktiserende læger, psykologer, psykiatere, mentorer, studievejledere og tværfagligt personale.
Kognitive behandlingsformer omhandler de fire hovedkategorier: Psykoedukation, social færdighedstræning, kognitiv terapi og kognitiv optræning.

Kognitiv Center Fyn tilbyder Grunduddannelse i Kognitive Behandlingsformer for praktiserende læger, psykologer, psykiatere, mentorer, studievejledere og tværfagligt personale. Kognitive behandlingsformer omhandler de fire hovedkategorier: Psykoedukation, social færdighedstræning, kognitiv terapi og kognitiv optræning.
Kognitive behandlingsformer hører til de indsigtsgivende terapiformer og bygger på menneskets særlige evne til at tænke, analysere og lære. Der lægges vægt på tænkningen, følelsesliv, motivation, adfærd og individets samspil med omgivelserne.
Kognitive behandlingsformer sigter mod, i samarbejde med klienten/patienten, at lære vedkommende en mere hensigtsmæssig adfærd i belastende situationer mhp. at ændre følelser og opnå ønsker/ mål.
Uddannelsen vil primært indeholde teori (både vedrørende forståelse af psykopatologi og de behandlingsmetoder, der kan afhjælpe det) samt træning af metoder i små grupper efter frokost. Fokus er på at omsætte det indlærte til praksis, sådan at deltagerne tilegner sig konkrete KAT færdigheder, som de kan bruge i deres arbejde.
Som noget nyt er der på baggrund af tidligere deltageres evaluering inkluderet et nyt modul om kognitiv-adfærdsterapi i behandlingen af misbrugstilstande. Derfor er uddannelsen 2 dage længere og dermed også lidt dyrere.

Der er desværre ingen aktuelle grundkurser i KAT grundet manglende tilmeldinger. Men her kan du se det program, der var planlagt:

Undervisningen består af 18 dage fra kl. 9.00 – 15.30, bortset fra d. 21.1.25, hvor undervisningen er fra kl. 10-16.30. Modul 1 – 4: 3 dages varighed. Modul 5-7: 2 dages varighed. Med forbehold for ændringer af datoer. Alle dage kl. 9-15.30, medmindre andet er anført.

Det kan anbefales at anskaffe den gennemgående grundbog på kurset:

Kognitiv terapi – nyeste udvikling af Mikkel Arendt og Nicole K. Rosenberg, Hans Reitzel 2012. Det kan anbefales, at der i denne bog inden kursusstart læses 1. kapitel, s.17-42.

Som supplement anbefales at anskaffe: Greenberger og Padesky: Følelser med fornuft. At ændre hvad du føler ved at ændre, hvad du tænker af Dennis Greenberger og Christine Padesky, Klim 2017, 2. udgave.
 Her anbefales at læse fra side 11-125.

Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

1. modul: 26.-28.8. 24 (Henriette Rønhof Sloth)
Introduktion til kognitive behandlingsformer.
Kognitive samtalefærdigheder.
Kognitive, adfærdsterapeutiske modeller og metoder med udgangspunkt i depression.

2. modul: 30.9.-2.10.24 (Tina Malchow-Møller og Henriette)
Kognitiv behandling af angst med fokus på panikangst og socialfobi samt træning i at udføre eksponering og adfærdseksperimenter.

3. modul: 11.-13.11.24 (Vibeke Bliksted og Henriette)
Den kognitive model for skizofreni.
Kognitiv forståelse af vrangforestillinger og hørehallucinationer.
Social færdighedstræning og arbejde med problemløsningsmodellen.
Kognitive forstyrrelser i forbindelse med skizofreni.

4. modul: 16.-18.12.24 (Henriette)
Forståelse af baggrunden for udvikling af personlighedsforstyrrelser samt særlige kendetegn og udfordringer i behandling af mennesker med personlighedsforstyrrelser.
Introduktion til behandling af personlighedsforstyrrelser med dialektisk adfærdsterapi (DAT).
Kognitiv caseformulering

5. modul: 21.-22.1.25 (Catrine Madsin og Henriette) OBS: d. 21.1.25 kl. 10-16.30.
Tilpasning af kognitiv adfærdsterapi til behandling af autismespektrumforstyrrelser (ASF).
Tilpasning af kognitiv adfærdsterapi til behandling af ADHD

6. modul: 24.-25.2.25 (Bodil Andersen og Henriette) OBS: Nyt modul!
Kognitiv behandling af misbrug

7. modul: 24.-25.3.25 (Henriette)
Implementering
Træning og afslutning

Henriette Rønhof Sloth er psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og indehaver af Kognitiv Center Fyn siden 1.1.23. Henriette Rønhof Sloth er uddannet i 3. generation kognitiv adfærdsterapi (Dialektisk Adfærdsterapi, ACT og Compassion Fokuseret Terapi) og tidligere ekstern lektor på Syddansk Universitet samt mangeårig underviser og supervisor af personale indenfor en række forskellige behandlingsområder. Hun har særligt erfaring med behandling af personlighedsforstyrrelser og uddannelse af psykologer.

Tina Malchow-Møller er selvstændig cand. psych. aut. psykolog, godkendt specialist og supervisor i klinisk psykologi og psykoterapi med unge og voksne, særligt inden for den kognitive referenceramme. Hun har derudover 25 års erfaring med undervisning og supervision af personale inden for psykiatrien, misbrugsområdet, somatikken og uddannelsessektoren, heraf ca. 10 års erfaring som faglig leder af Psykologordningen ved De Fynske gymnasier og HF, hvor hun også har varetaget ledelsessparring.

 

Vibeke Bliksted er psykolog og har mere end 25 års erfaring med arbejde indenfor voksenpsykiatrien, herunder kognitiv behandling af yngre mennesker med nydiagnosticeret skizofreni og pårørendearbejde. Hun er godkendt specialist og supervisor i kognitiv terapi. Endvidere er hun uddannet specialpsykolog i voksenpsykiatri. Vibeke har desuden forsket i bl.a. socialkognitive og kognitive vanskeligheder hos mennesker med skizofreni siden 2008. Hun har ad flere omgange været udpeget af Dansk Psykologforening til at sidde med i ekspertgrupper vedr. behandling af skizofreni og psykoser ved Danske Regioner samt Sundhedsstyrelsen. Herudover har hun mange års erfaring som supervisor indenfor socialpsykiatrien.

Catrine Madsin er aut. psykolog, specialist i klinisk børneneuropsykologi og arbejder som selvstændig psykolog med speciale i autisme og ADHD. Catrine har sine ståsteder i neuropsykologien, den kognitive adfærdsterapeutiske tradition og specialpædagogikken, og hun anvender KAT i tilpasset form til børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser. Catrine er en erfaren underviser og supervisor inden for det specialiserede felt.

Bodil Andersen er speciallæge i psykiatri og har arbejdet i stort set alle områder inden for psykiatrien. Bodil Andersen er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi af Dansk Psykiatrisk Selskab og har bla. en MSc i kognitiv terapi fra Oxford Universitet samt uddannelse i Compassion Fokuseret Terapi. Bodil er tidligere indehaver af Kognitiv Center Fyn og har i mange år undervist, superviseret og uddannet personale bl.a. indenfor psykiatrien og misbrugsbehandlingsområdet.

Alle undervisere har mange års erfaring med formidling bag sig. De lægger vægt på at undervise på en levende og engageret måde og på at formidle vanskeligt stof på en let forståelig og tilgængelig måde. I træningen af de kognitive metoder har de fokus på at hjælpe deltagerne til at omsætte det indlærte til praksis, sådan at metoderne kan implementeres i løsningen af deltagernes kerneopgaver.

Arrangør: Kognitiv Center Fyn, Klosterstræde 2B, 3. th., 5700 Svendborg. Yderligere oplysninger: Kontakt venligst Henriette Rønhof Sloth – helst på mail: psykolog@henriettesloth.dk, alternativt på tlf. 61774764.

Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Prisen inkluderer forplejning mm. Deltagerne vil få tilsendt slides, skemaer samt øvelser inden modulerne, som man selv skal printe.

Afmelding
Ved afmelding efter 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.
Ved afmelding senere end 1 måned før afholdelse af kursus refunderes kursusgebyret ikke, medmindre der er venteliste, og pladsen kan overgives til en anden.
Administrationsomkostninger
Ved sygdom eller andre former for afbud i forbindelse med kurserne og som følge heraf tilmelding til enkelte dage på et andet, tilsvarende hold vil der blive opkrævet 800 kr. pr. dag til dækning af forplejning og administrationsomkostninger.
Ved ændringer af faktura opkræves et administrationsgebyr på 250 kr.

Den kognitive grunduddannelse i 2024/25 er momspligtig. Kursusgebyret pålægges moms for alle deltagere.
For deltagere, hvor arbejdsgiveren/ egen virksomhed betaler:
24.000 kr. ekskl. moms, 30.000 kr. inkl. moms.

For private betalere:
22.000 kr. ekskl. moms, 27.500 kr. inkl. moms.

Sidste frist for tilmelding er d. 28.6.24.

– At man har en sundhedsfaglig, psykologisk eller pædagogisk grunduddannelse.

– At man arbejder inden for områder, hvor brug af kognitive-adfærdsmetoder er relevante.

Hvis ikke man opfylder disse kriterier, skal man søge om individuel optagelse, hvor der beskrives tidligere kognitive kurser/kognitiv supervision og erfaringer med kognitive behandlingsformer i det hele taget.
Der uddeles uddannelsesbevis efter gennemførelse af uddannelsen. Maksimalt fravær 15%.

Tidligere kurser: Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer

For praktiserende læger, psykologer, psykiatere, mentorer, studievejledere og tværfagligt personale.

Kriterier for optagelse på Videreuddannelsen

– At man har en sundhedsfaglig / psykologisk eller pædagogisk grunduddannelse.
– At man arbejder inden for områder, hvor de kognitive metoder kunne være relevante.
– Tidligere gennemført grunduddannelse i Kognitive Behandlingsformer, der i indhold og omfang svarer til Kognitiv Center Fyns Grunduddannelse.
– Erfaring med brug af Kognitiv behandling.

Hvis ikke man opfylder kriterier, nævnt under punkt 1, skal man søge om individuel optagelse, hvor der beskrives tidligere kognitive kurser / kognitiv supervision og erfaringer med kognitive behandlingsformer i det hele taget.

Uddannelsen tager sigte på at forøge deltagernes kompetence i arbejdet med at udføre kognitive behandlingsformer.
Dette sker gennem tilegnelse af yderligere teoretisk viden og erfaringsudveksling, samt intensiv træning i anvendelse af kognitive teknikker under vejledning.

Der uddeles bevis efter gennemførelse af uddannelsen. Maksimalt fravær 15%.

Grundbogen på trin 2 vil være:

Kognitiv terapi – nyeste udvikling, Mikkel Arendt og Nicole K. Rosenberg, ISBN: 9788741254708, Hans Reitzel 2012.

1. modul     11. og 12.12. 2023 (Lene og Henriette)
Dag 1: Præsentation og introduktion til uddannelsen. Opsummering af diverse kognitive metoder. Øvelse med case med træning af metoder, der er mest tvivl om.
Dag 2: Mindfulness baseret kognitiv terapi /opmærksomhedstræning og afslutning. Hjemmeopgaver.

2. modul     23. og 24.1. 2024 (Lone og Henriette)
Dag 1:
Opsamling på hjemmearbejde. Introduktion til caseformulering.
Dag 2: Arbejde med leveregler. Hjemmeopgaver.

3. modul      5. og 6.3. 2024 (Bodil og Henriette)
Dag 1:
Opsamling af hjemmeopgave. Kognitiv misbrugsbehandling og den motiverende samtale.
Dag 2: Kognitiv misbrugsbehandling fortsat. Hjemmeopgaver.

4. modul      8.4. 2024 (Lone og Henriette) og 9.4. 2024 (Bodil og Henriette)
Dag 1:
Opsamling af hjemmearbejde. Kognitiv terapi ved OCD.
Dag 2: Kognitiv behandling af den suicidale patient.

5 modul     29.-30.5. 2024 (Lene og Henriette)
Dag 1:
Introduktion til ACT
Dag 2: Fortsat arbejde med ACT.

6 modul     26.-27.8. 2024 (Henriette)
Dag 1: Compassion Fokuseret terapi (CFT)
Dag 2: Compassion Fokuseret terapi (CFT).

7 modul     16.-17.9. 2024 (Lene og Henriette)
Dag 1:
Kognitiv behandling af PTSD.  Kognitiv gruppebehandling.
Dag 2: Kognitiv behandling af stress og afslutning.

Pris: Den videregående uddannelse i kognitive behandlingsformer 2023/2024 er momspligtig. Kursusgebyret pålægges moms for alle deltagere.
For deltagere, hvor arbejdsgiveren/ egen virksomhed betaler: 18.900 ekskl. moms, 23.625 kr. inkl. moms
For private betalere: 16.000 kr. ekskl. moms, 20.000 kr. inkl. moms.

Sidste frist for tilmelding er 1. oktober 2023.

De gennemgående undervisere på kurset er psykologerne Henriette Rønhof Sloth, Lene Iversen og Lone Husby og speciallæge i psykiatri, Bodil Andersen, Kognitiv Center Fyn. Der vil være 2 underviser på hver undervisningsdag undtagen modul 5. Henriette Rønhof Sloth er uddannet i Dialektisk Adfærdsterapi og Compassion Fokuseret Terapi og er desuden ekstern lektor på Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. Lene Iversen har foruden en uddannelse som cand.psych. en uddannelse som sygeplejerske, særligt med baggrund i psykiatrien (senge). Har 26 års erfaring med unge og voksne. Lone Husby har sit primære område indenfor Børn, Unge og Voksne, og Bodil Andersen har arbejdet i stort set alle områder inden for psykiatrien og har bla. en MSc i kognitiv terapi fra Oxford Universitet.

Underviserne har bl.a. gennemgået en 2-årig videreuddannelse i kognitive behandlingsformer samt efteruddannelser inden for 3. generation kognitiv adfærdsterapi (Mindfulness, Compassion Fokuseret Terapi (CFT) og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialister i psykoterapi og supervisorer på specialistniveau samt har 17-25 års erfaring i forhold til undervisning og supervision af alle faggrupper inden for diverse behandlingsområder, herunder psykiatrien.

Arrangør

Kognitiv Center Fyn, Klosterstræde 2B, 5700 Svendborg.

Sted

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Alle mødedage er fra kl. 9.00-15.15.

Prisen inkluderer kursusdeltagelse, forplejning (formiddagskaffe, frokost kl. 12.00-12.45 og eftermiddagskaffe) samt div. fotokopier. Der vil blive sendt slides ud et par dage før undervisningen, og disse skal deltagerne selv printe og medbringe.

Administrationsomkostninger

Ved sygdom eller andre former for afbud i forbindelse med kurserne og som følge heraf tilmelding til enkelte dage på et andet, tilsvarende hold vil der blive opkrævet kr. 600 pr. dag til dækning af forplejning og administrationsomkostninger.

Ved ændringer af faktura, hvis man ikke forinden har gjort opmærksom på det allerede ved tilmelding, opkræves et administrationsgebyr på 250 kr.

Afmelding

Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.

Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.

Korrespondance

I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev, deltagerliste, program og faktura blive udsendt via mail. Spørgsmål vedrørende kurset: skriv til Henriette Rønhof Sloth på psykolog@henriettesloth.dk. Tlf 61774764.

Kursus: Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer

Kursustitel: Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer
Startdato: 11. december 2023
Slutdato: 17. september 2024

Pris: Den videregående uddannelse i kognitive behandlingsformer i 2023/24 er momspligtig. Kursusgebyret pålægges moms for alle deltagere.
For deltagere, hvor arbejdsgiveren/ egen virksomhed betaler: 18.900 kr. ekskl. moms, 23.625 kr. inkl. moms
For private betalere: 16.000 kr. ekskl. moms, 20.000 kr. inkl. moms.

Sidste frist for tilmelding er 1. oktober 2023.

Program

1. Modul:  11.-12.12. 2023
2. Modul:  23.-24.1. 2024
3. Modul:   5.-6.3. 2024
4. Modul:   8.-9.4. 2024
5. Modul:  29.-30.5. 2024
6. Modul:   26.-27.8. 2024
7. Modul:    16.-17.9. 2024

Tidligere kurser: 2-1: Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi Trin 1 – (Trænerkursus 1)

Intensivt kursus (de 2 første dage er internat) 2 + 1+1 dag i Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi – trin 1.

For læger, psykologer og tværfagligt personale.

Deltagerne får kendskab til og gør sig personlige erfaringer i forhold til Kognitiv Mindfulness Meditation. Dette fordi de personlige erfaringer er afgørende, hvis man vil anvende Kognitiv Mindfulness Meditation i en professionel sammenhæng. Kurset giver ikke kompetencer til at træne andre i Mindfulness. (Hvis dette ønskes skal man dels have jævnlig egen Mindfulnesspraksis i form af længerevarende og daglige meditationer+gennemføre et TRIN 2-kursus).

1. At man har en sundhedsfaglig / psykologisk eller pædagogisk grunduddannelse.

2. At man arbejder inden for div. behandlingsområder og har et både professionelt og personligt ønske om at få kendskab til Kognitiv Mindfulness Meditation.

3. At man er indstillet på at afsætte 1 time til meditationstræning 5 af ugens dage mellem kursusgangene.

Målgruppe

0Kognitiv Mindfulness Meditation for læger, psykologer og tværfagligt personale henvender sig til:
٠ Personale inden for diverse behandlingsområder, der både har et professionelt og personligt ønske om at få kendskab til Kognitiv Mindfulness Meditation.
٠ Personer, der er indstillet på at lære Kognitiv Mindfulness Meditation ved at praktisere metoden i forhold til sig selv.

Med tværfagligt personale menes en sundhedsvidenskabelig uddannelse som fx sygeplejerske, fysioterapeut, pædagog, socialrådgiver og lign.

På kurset vil du modtage undervisning i Kognitiv Mindfulness Meditation. Dette vil ske gennem træning, erfaringsudveksling og i begrænset omfang teoretiske oplæg. Træningsdelen er meget vigtig, og det er afgørende, at man i kursusperioden afsætter tid til træning mellem kursusdagene.

Det skal understreges, at der er tale om et kursus og ikke en terapigruppe. Det betyder, at hovedformålet med deltagelsen er at lære metoden og udveksle erfaringer i forbindelse med træningen og hjemmearbejdet. Der vil således ikke være mulighed for at arbejde terapeutisk med mere personlige problemstillinger. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at deltage, hvis man aktuelt har en depression.

Kurset forløber over i alt 4 kursusdage. De 2 første dage afholdes som internat.  De 2 efterfølgende som enkeltdage med passende mellemrum, således at der er god tid til at træne meditation mellem kursusdagene ud fra udleveret trænings-cd.

Det forventes, at deltagerne forud for kurset har læst side 9-129 i:

Mindfulness–baseret Kognitiv Terapi mod Depression af Segal, Williams og Teasdale, Hans Reitzels Forlag 2014, ISBN 978-87-412-5772-3.

Yderligere litteratur:

1: Bevidst nærvær – en vej ud af nedtrykthed. The Mindful Way, Mark Williams, Teasdale, Segal og Kabat-Zinn, Akademisk Forlag 2008
2: Lev med livets katastrofer af Jon Kabat-Zinn, Dansk Psykologisk Forlag 2012.
3. Mindfulness – en guide til at finde fred i en hektisk verden. Mark Williams og Danny Penman. Akademisk Forlag 2012

Kurset vil blive ledet af psykolog Lene Iversen, der er godkendt specialist i psykoterapi og supervision. Underviseren har intensive kurser i Kognitiv Mindfulness Meditation, egen erfaring i forhold til at praktisere Mindfulness og mange års erfaring i at undervise andre behandlere i Kognitiv Mindfulness Meditation.

Korrespondance

I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev, deltagerliste og faktura blive udsendt via mail.

Lene Iversen tlf. 29 27 03 09 li@kognitivcenterfyn.dk

Kursustitel: 2-1: Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi-trin 1

Startdato: Ikke fastsat
Slutdato: Ikke fastsat

Pris: 8.600 DKK

Tidligere kurser: Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi 2 – (Trænerkursus 2)

2-2: Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi – trin 2

 • At udforske, hvordan vi som behandlere kan anvende den forståelse, der følger egen meditationspraksis i arbejdet med patienters emotionelle vanskeligheder.
 • At få erfaring i at gennemføre et 8 sessioners program.
 • At opnå indsigt i at tilpasse øvelserne til aktuelle målgruppe.
 • At deltagerne får indsigt i indikationer og kontraindikationer i forbindelse med MBKT.
 • At deltagerne lærer den særlige udspørgeteknik, som følger efter hver meditation.
 • At man har en sundhedsfaglig / psykologisk eller pædagogisk grunduddannelse.
 • At man arbejder inden for områder, hvor de kognitive metoder kunne være relevante.
 • At man har gennemført Kognitiv Mindfulness Meditation trin 1 eller et tilsvarende kursus mht. indhold og omfang. Deltagelse i et 8 sessioners program er ikke tilstrækkeligt.
 • At man har grundlæggende kendskab til teori og metoder i kognitiv terapi
 • At man forud for kurset har læst Mindfulness–baseret Kognitiv Terapi mod Depression af Segal, Williams og Teasdale, Hans Reitzels Forlag 2014, ISBN 978-87-412-5772-3.
 • At man har haft jævnlig egen meditationspraksis svarende til 1 år.

På kurset vil deltagerne modtage undervisning i det at træne andre i MBKT. Dette vil ske gennem træning, erfaringsudveksling og i begrænset omfang teoretiske oplæg. Træningsdelen er meget vigtig, og det er afgørende, at man i kursusperioden afsætter tid til træning mellem kursusdagene.

Antal deltagere: Max 18

På kurset anvendes flg. grundbog:

Mindfulness-baseret kognitiv terapi mod depression af Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams og John D. Teasdale, Hans Reitzels Forlag 2014.

Det er en forudsætning for deltagelse, at deltagerne har bogen.

Kurset vil blive ledet af psykolog Lene Iversen, godkendt specialist i psykoterapi og supervision på specialistniveau. Psykolog Lene Iversen er godkendt specialist i psykoterapi og supervision.
Har intensive kurser i Kognitiv Mindfulness Meditation, bl.a. hos professor Mark Williams, Oxford University og psykolog Ferris Urbanovsky, Center for Mindfulness USA, samt egen erfaring i forhold til at praktisere Mindfulness og mange års erfaring i at undervise andre behandlere i Kognitiv Mindfulness Meditation.

Lene Iversen, Kognitiv Center Fyn, tlf. 29 27 03 09, li@kognitivcenterfyn.dk, (det faglige indhold).

Dag 1-3 afholdes som internat 16-18/3 og dag 4-5 d 30/4 og 1/5.
Dag 1 og 4. Kl. 13-19
Dag 2 kl. 07 – 19
Dag 3 kl. 07-15
Dag 5 kl. 07-15

Sted: SANO, Slagelsesvej 32, 4230 Skælskør.

Pris:

9.500 kr, hvilket dækker betaling af underviser, overnatning i enkeltværelser, forplejning alle dage, dog ikke drikkevarer til middagene på internatet ud over ét glas vin, øl eller sodavand.

Tilmelding er bindende. Kort tid efter tilmeldingsfristens udløb, vil du modtage bekræftelse på kursusoptagelse og faktura på kursusgebyret. Pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Afmelding:

Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.
Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.

Arrangør:  SANO, Afd.chef Charlotte Oredson, tlf: 78790066 eller mail Oredson@sanocenter.dk (Tilmelding / logistik / praktiske opl)

Tidligere kurser: Mindfulnessbaseret kognitiv terapi – trænerkursus – trin 3

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi trin 3, opfølgning, Hotel Mosegaard, Sydfyn

1. At få supervision og vejledning ifht. arbejde med egen praksis, evt. individuel træning og arbejde med grupper.
2. Inspiration til videreudvikling af egen praksis, individuel træning og grupper.
3. Introduktion til Compassionate Mind Training, som er et af de nye områder indenfor 3. generations kognitiv-adfærdsterapi, hvor Mindfulness indgår som en væsentlig del.
4. Mulighed for at møde og erfaringsudveksle med kollegaer.

Kursusprogrammet vil reflektere den tætte forbindelse, der er, mellem ens personlige udvikling, træning og professionelle færdigheder, som er central for Mindfulness-tilgangen. Der vil derfor igennem ugen være Mindfulness-øvelser både formelle og uformelle i stilhed og i dialog med hinanden og med underviserne.

En forudsætning for at kunne deltage i kurset er, at man har deltaget i Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi – Trænerkursus Trin 1 og 2 i regi af Kognitiv Center Fyn. Deltagere som har taget kurser andre steder, men med et tilsvarende indhold (se indhold i kurser på denne hjemmeside) har også mulighed for at søge optagelse på kurset.

Hotel Mosegaard ligger på toppen af en bakke, tæt ved vandet med marker til alle sider og med udsigt over det sydfynske øhav. Se www.hotelmosegaard.dk

Vi indkvarteres i enkeltværelser med eget bad.

Det er vigtigt at du sikrer dig, at du modtager en bekræftelse via mail på, at tilmeldingen er modtaget.

Lene Iversen tlf: 29270309 eller li@kognitivcenterfyn.dk

Kurset forventes godkendt af efteruddannelsesfonden med ret til refusion af tabt arbejdsfortjeneste for praktiserende læger.

Antal deltagere

25 læger, psykologer og tværfagligt personale.

Korrrespondance

I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev, deltagerliste og faktura blive udsendt via mail.

AFMELDINGSREGLER

Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.
Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.

Kursustitel: 9: Mindfulness trænerkursus trin 3 opfølgning
Startdato: Man, 07 april 2014
Slutdato: Tor, 10 april 2014
Pris: 12.400 DKK

 • Mindfulness – a practical guide to finding peace in af frantic world, af Mark Williams og Danny Penman, Piatkus 2011.
 • Mindfulness Based Cognitive Therapy, af Rebecca Crane, Routledge 2009.
 • Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi mod Depression af Segal, Willams og Teasdale, Hans Reitzels Forlag, 2014, ISBN-nr. 978-87-412-5772-3.
 • Full castastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain and illness, af Jon Kabat-Zinn 1990.
 • Bevidst nærvær – en vej ud af nedtrykthed. The Mindfull Way, af M. Williams, Teasdale, Segal og Kabat-Zinn, Akademisk Forlag 2008.
 • Medfølelse og Mindfulness – Fra selvkritik til selvværd, af Paul Gilbert, Klim 2010.
 • Clinical Handbook of Mindfulness, Didonna, Fabrizio-Editor, Springer 2009
 • The Mindful Path to Self-Compassion. Freeing Yourself from Destructive Thoughts and Emotions, Germer, K. Christopher, Guildford Press 2009.

Tidligere kurser: Mindfulness-kursus

Deltagerantal: 15-20 deltagere.

Mennesker der har haft flere tidligere depressioner, men ikke lige nu har en depression.
Mennesker med angstproblemer.
Mennesker med stressrelaterede vanskeligheder.
Mennesker, der har brug for at få skærpet deres opmærksomhed og være tilstede i nuet.

Deltagerantal:

15-20 deltagere.

Deltagerne vil modtage undervisning i Kognitiv Mindfulness Meditation. Dette vil ske via træning og undervisning. Træningsdelen er meget vigtig, og det er afgørende, at man i kursusperioden afsætter tid (ca. 45 min pr. dag) til træning mellem kursusgangene.

Det skal understreges, at der er tale om et kursus og ikke en terapigruppe. Det betyder, at hovedformålet med deltagelse er at lære metoden og udveksle erfaringer i forbindelse med træningen og hjemmearbejdet. Der vil således ikke være mulighed for at arbejde terapeutisk med mere personlige problemstillinger.

Kurset forløber over i alt 8 gange à 2,5 time pr. gang.

De gennemgående undervisere på kurset er psykologerne Lene Iversen og Lone Husby og speciallæge i psykiatri, Bodil Andersen, Kognitiv Center Fyn. Der vil være 1 underviser på hver undervisningsdag. Lene Iversen har foruden en uddannelse som cand.psych. en uddannelse som sygeplejerske, særligt med baggrund i psykiatrien (senge). Har 26 års erfaring med unge og voksne. Lone Husby har sit primære område indenfor Børn, Unge og Voksne og Bodil Andersen har arbejdet i stort set alle områder inden for psykiatrien og har bla. en MSc i kognitiv terapi fra Oxford Universitet.

Underviserne har bl.a. gennemgået en 2-årig videreuddannelse i kognitive behandlingsformer samt efteruddannelser inden for 3. generation kognitiv adfærdsterapi (Mindfulness, Medfølelsesfokuseret terapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialister i psykoterapi og supervisorer på specialistniveau samt har 17-25 års erfaring i forhold til undervisning og supervision af alle faggrupper inden for diverse behandlingsområder, herunder psykiatrien.

Skullerodsholm, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev.

Kursusstedet ligger ca. 12 km syd for Odense i rolige omgivelser. Der er let adgang fra motorvejen og mulighed for rutebil fra Odense til døren.

Pris

Prisen for det samlede kursus er: 3.600 kr. (hvis det ønskes kan betalingen deles over 3 rater).

Nærmere oplysninger hos

Bodil Andersen, tlf. 3063 5261 eller bodil.andersen@dadlnet.dk

Tilmelding er bindende!

Korrrespondance

I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev og faktura blive udsendt via mail.

“Bevidst nærvær” af Mark Williams, Teasdale, Segal og Kabat-Zinn, Akademisk Forlag 2008
“Mindfulness-en guide til at finde fred i en hektisk verden” af Mark Williams og Danny Penman, Akademisk Forlag 2012

Compassion fokuseret terapi

I arrangerer, og vi kommer og underviser.

Alle undervisere og supervisorer har et grundigt kendskab til CFT, tilegnet gennem mange års deltagelse i CFT-retreats, workshops og den årlige CFT-konference, og alle har jævnligt supervision med professor Paul Gilbert.

Teori og metode er udviklet af professor i klinisk psykologi Paul Gilbert og medarbejdere. Hans teorier hviler på evolutionsteori, neurobiologisk forskning, social- og udviklingspsykologi, ligesom der er elementer fra kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness med inspiration fra den buddhistiske tradition.

Metoden har vist sig særdeles anvendelig især i forhold til personer med skam og selvkritik, som kan have vanskeligt ved at profitere af gængs psykoterapi, fordi man er låst fast af et meget negativt selvbillede og alvorlige problemer med at kunne mobilisere medfølelse og dermed også en mere venlig attitude overfor sig selv.

Elementerne i medfølelsesfokuseret terapi er for det første en erkendelse af, hvad problemet er, og en forståelse af baggrunden for, at det har udviklet sig, som det har. Samtidig introduceres metoder til at lindre lidelser, f.eks. angst, i form af visualiseringsteknikker og åndedrætsøvelser samtidig med, at man ved hjælp af samme metoder opbygger evnen til selvberoligelse og medfølelse med selvet.

CFT har været genstand for stigende interesse verden over igennem de sidste mange år, og mange har fundet metoden særdeles anvendelig til forskellige, psykiske problemstillinger. Med koblingen mellem en naturvidenskabelig forståelse, neuropsykologi samt psykologiske teorier og teknikker har Paul Gilbert ydet et særdeles væsentligt bidrag til forståelse og behandling af psykisk lidelse.

Kognitiv Center Fyn tilbyder undervisning/kurser/ supervision i Compassion fokuseret terapi.

I arrangerer, og vi kommer og underviser.

Vi har tidligere haft 2 årige uddannelser i metoden, men grundet ressourcemangel har vi ikke længere overskud til selv at stå for det praktiske.

Send en mail til psykolog@henriettesloth.dk for mere info.

Udfyld tilmeldingsblanket, og vi kontakter dig.

 

Vælg Kursus

Samtykke erklæring Jeg accepterer, at når jeg tilmelder mig dette kursus bruges data udelukkende til at udskrive faktura og lave deltagerliste, med navn, uddannelse, telefonnummer, mailadresse og adresse, som uddeles på kurset, således at kursisterne kan kontakte hinanden indbyrdes, hvis der er brug for det.

Lone Husby

Lone Husby

Cand. pæd. psych

lh@kognitivcenterfyn.dk

Lene Iversen

Lene Iversen

Cand. Psyk

li@kognitivcenterfyn.dk

Bodil Andersen

Bodil Andersen

Speciallæge i psykiatri

bodil.andersen@dadlnet.dk

Henriette Rønhof Sloth

Henriette Rønhof Sloth

Psykolog og specialist i psykoterapi

psykolog@henriettesloth.dk

Stine Bjerrum Møller

Stine Bjerrum Møller

Cand. Psyk

stinebjerrum@gmail.com

Kognitiv Center Fyn

Kognitiv Center Fyn

Klosterstræde 2B 3th 5700 Svendborg

Medlem af Dansk Psykologforening

© Copyright - Kognitiv Center Fyn