2-1: Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi

Trin 1 – Esbjerg (Trænerkursus 1)


Intensivt kursus (de 2 første dage er internat) 2 + 1+1 dag i Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi – trin 1.

For læger, psykologer og tværfagligt personale.


Pga. kapacitetsproblemer udbyder vi dette kursus i samarbejde med UC SYD, Mette Sand den 12. – 13/11 2019 (internat) + 11/12 2019 + 21/1 2020.

Kurset afholdes i Esbjerg.

For nærmere oplysninger og tilmelding : https://ucsyd.nemtilmeld.dk/552/ , eller kontakt Mette Sand +4572663147.

Underviser: Lene Iversen, Kognitiv Center Fyn, tlf. 29 27 03 09, li@kognitivcenterfyn.dk

SE YDERLIGERE FOR OVENSTÅENDE KURSUS PÅ FACEBOOK-SIDEN FOR KOGNITIV CENTER FYN eller på https://ucsyd.nemtilmeld.dk/552/

Om Kognitiv Mindfulness Meditation

Formål

Deltagerne får kendskab til og gør sig personlige erfaringer i forhold til Kognitiv Mindfulness Meditation. Dette fordi de personlige erfaringer er afgørende, hvis man vil anvende Kognitiv Mindfulness Meditation i en professionel sammenhæng. Kurset giver ikke kompetencer til at træne andre i Mindfulness. (Hvis dette ønskes skal man dels have jævnlig egen Mindfulnesspraksis i form af længerevarende og daglige meditationer+gennemføre et TRIN 2-kursus).

Kriterier for optagelse på Kognitiv Mindfulness Meditation–trin 1:

1. At man har en sundhedsfaglig / psykologisk eller pædagogisk grunduddannelse.

2. At man arbejder inden for div. behandlingsområder og har et både professionelt og personligt ønske om at få kendskab til Kognitiv Mindfulness Meditation.

3. At man er indstillet på at afsætte 1 time til meditationstræning 5 af ugens dage mellem kursusgangene.

Målgruppe

Kognitiv Mindfulness Meditation for læger, psykologer og tværfagligt personale henvender sig til:
٠ Personale inden for diverse behandlingsområder, der både har et professionelt og personligt ønske om at få kendskab til Kognitiv Mindfulness Meditation.
٠ Personer, der er indstillet på at lære Kognitiv Mindfulness Meditation ved at praktisere metoden i forhold til sig selv.

Med tværfagligt personale, menes en sundhedsvidenskabelig uddannelse som fx sygeplejerske, fysioterapeut, pædagog, socialrådgiver og lign.

Kursets opbygning

På kurset vil du modtage undervisning i Kognitiv Mindfulness Meditation. Dette vil ske gennem træning, erfaringsudveksling og i begrænset omfang teoretiske oplæg. Træningsdelen er meget vigtig, og det er afgørende, at man i kursusperioden afsætter tid til træning mellem kursusdagene.

Det skal understreges, at der er tale om et kursus og ikke en terapigruppe. Det betyder, at hovedformålet med deltagelsen er at lære metoden og udveksle erfaringer i forbindelse med træningen og hjemmearbejdet. Der vil således ikke være mulighed for at arbejde terapeutisk med mere personlige problemstillinger. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at deltage, hvis man aktuelt har en depression.

Kurset forløber over i alt 4 kursusdage. De 2 første dage afholdes som internat.  De 2 efterfølgende som enkeltdage med passende mellemrum, således at der er god tid til at træne meditation mellem kursusdagene ud fra udleveret trænings-cd.

Litteratur

Det forventes, at deltagerne forud for kurset har læst side 9-129 i:

Mindfulness–baseret Kognitiv Terapi mod Depression af Segal, Williams og Teasdale, Hans Reitzels Forlag 2014, ISBN 978-87-412-5772-3.

Yderligere litteratur:

1: Bevidst nærvær – en vej ud af nedtrykthed. The Mindful Way, Mark Williams, Teasdale, Segal og Kabat-Zinn, Akademisk Forlag 2008
2: Lev med livets katastrofer af Jon Kabat-Zinn, Dansk Psykologisk Forlag 2012.
3. Mindfulness – en guide til at finde fred i en hektisk verden. Mark Williams og Danny Penman. Akademisk Forlag 2012.

Undervisere (gælder ikke p.t.)

Kurset vil blive ledet af psykolog Lene Iversen, der er godkendt specialist i psykoterapi og supervision. Underviseren har intensive kurser i Kognitiv Mindfulness Meditation, egen erfaring i forhold til at praktisere Mindfulness og mange års erfaring i at undervise andre behandlere i Kognitiv Mindfulness Meditation.

Administrationsomkostninger

Ved sygdom eller andre former for afbud i forbindelse med kurserne og som følge heraf tilmelding til enkelte dage på et andet, tilsvarende hold vil der blive opkrævet kr. 1.235,00 fra dag til dag ved overnatning og kr. 885,00 til dækning af forplejning begge dage. Herudover vil der i forbindelse med administration af dette blive tillagt et beløb på kr. 250,00 til dækning af omkostninger.

Tilmelding

Tilmelding er bindende.
Kort tid efter tilmeldingsfristens udløb, vil du modtage bekræftelse på kursusoptagelse og faktura på kursusgebyret.

Afmelding

Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.
Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.

Korrespondance

I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev, deltagerliste og faktura blive udsendt via mail.

Yderligere oplysninger vedr. kurset

Lene Iversen tlf. 29 27 03 09 li@kognitivcenterfyn.dk


Kursus

Kursustitel: 2-1: Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi-trin 1

Startdato: Ikke fastsat
Slutdato: Ikke fastsat

Pris: 8.600 DKK

Pga. kapacitetsmangel er dette kursus midlertidigt indstillet.

 


smal-hoej-intense-green-wallpaper-with-hornbeam-1407727_1920