Video / DVD

At leve i nuet – en film om mindfulness

Mange lever i dag en meget stresset tilværelse, hvor de en stor del af tiden er optaget af tanker om fortiden eller bekymrede tanker i forhold til fremtiden. Dette kan gøre det vanskeligt at være i nuet og betyde, at man går glip af mange oplevelser, fordi opmærksomheden vandrer.

Mindfulness træning er en form for opmærksomhedstræning, hvor man søger at forbedre evnen til at være til stede i nuet på en ikke vurderende måde, bla. via meditation. Hovedbevæggrundene for at lære mindfulness er dels at blive mere nærværende og dermed få mere med sig af det liv, vi lever, dels at forebygge og reducere de vanskeligheder, der knytter sig til f.eks. stress, tilbagevendende depressioner, angst og kroniske smerter.

Materialet henvender sig til alle voksne mennesker i Danmark, der har interesse for mindfulness, især forskellige faggrupper, mennesker med stress, m.fl..

“At leve i nuet” kan anvendes som oplysnings- og inspirationsmateriale af den enkelte selv, eller bruges i forskellige sammenhænge, bl.a. på alle uddannelsesinstitutioner, i virksomheder og organisationer, hos behandlere såsom psykologer og læger og mange andre steder. Desuden i forbindelse med efteruddannelse, grunduddannelse, m.m.

LÆS MERE om Mindfulness baseret kognitiv terapi

DVD’en indeholder:

Den dokumentariske film ”At leve i nuet”, hvor vi følger de tre hovedpersoner Jesper, Susanne og Sine, der har meldt sig til et mindfulnesskursus ledet af psykologerne Lene Iversen og Peter Hørslev Rasmussen, Kognitiv Center Fyn, der begge har mange års erfaring i at praktisere og træne andre i Mindfulness. På kurset deltager 12 personer, der gennemgår et 8 sessioners program med betegnelsen Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT). Filmen går tæt på de tre hovedpersoner og følger deres udvikling igennem hele forløbet.

Fire enkle nærværsøvelser, som kan anvendes i hverdagen:
En se-meditation, en gående meditation, en mindful bevægelses-meditation og en lytte-meditation.
En informationsguide. Kan findes på DVD’en via ”Denne computer” og dernæst stifinder og som kræver, at Acrobat Reader er installeret på computeren.

Varighed: 36 minutter

Pris: 250 kr + moms

Forsendelsesomkostninger: 24,00 kr.

Bestilling:
Der sendes en mail til: yw@kognitivcenterfyn.dk – hvor man skriver det ønskede antal, hvem faktura skal attesteres og sendes til.

 

“For Ung til stress” dvd om unge og stress 2009

Dvd henvender sig til alle unge på de gymnasiale uddannelser, men kan også anvendes til unge på andre ungdomsuddannelser mm.
Desuden henvender DVD’en sig til pårørende samt lærere, psykologer, den praktiserende læge, studievejledere m.fl. der gennem deres arbejde møder unge mennesker med stress.

I denne film møder vi tre unge – Morten, Nicoline og Simone – der alle har haft forskellige former for stress tæt inde på livet. Varighed 28 min.
Faglige konsulenter: Psykologerne Lene Iversen og Karen Gammelgård.

Køb: www.feldballefilm.dk, tlf. 20 33 78 01

 

“At se angsten i øjnene”
DVD om eksamens- og præstationsangst.

at-se-angsten-i-oejnene-DVDcover

Det moderne samfund stiller kontante krav om succes og vejen til succes er brolagt med bedømmelser og karakterer. For flere og flere mennesker fører det til eksamens- og præstationsangst.

Hvis angsten ikke behandles i tide, kan det kræve store menneskelige og økonomiske omkostninger, og mange tror, at der ikke er noget at gøre ved problemet. Men der findes faktisk effektive metoder til at hjælpe de fleste i deres kamp mod eksamens- og præstationsangst.

DVD’en »At se angsten i øjnene« henvender sig til alle, der selv har eksamens- og præstationsangst i forbindelse med eksamen, jobsamtale, arbejde, m.m. og til deres pårørende, kollegaer og andre. Dvd’en henvender sig desuden til lærere, studievejledere, HR-ansvarlige, m.fl , der gennem deres arbejde møder mennesker med eksamens- og præstationsangst.

DVD’en indeholder:

At se angsten i øjnene
En film, der følger Lisa Clement Jensen og Gitte Jertrum, der begge har eksamens- og præstationsangst. De vælger at gøre noget ved deres angst og kontakter derfor psykolog Lene Iversen.
Varighed: 40 minutter

Kognitiv adfærdsterapi
En skriftlig model for eksamensangst/præstationsangst samt seks film om leveregler, negative automatiske tanker, selvfokusering, sikkerhedsadfærd, mindfulness og adfærdseksperimenter.
Varighed: 26 minutter.

Pris 250 kr + moms.
Forsendelsesomkostninger: 24,00 kr.

Bestilling:
Der sendes en mail til info@feldballefilm.dk hvor man skriver det ønskede antal, hvem faktura skal attesteres og sendes til.