Mindfulness

 

Baer, Ruth A:

Mindfulness Based Treatment Appraches.
Clinican´s guide to Evidence Base and Applications.

Academic Press 2006

 

Christopher K, Germer Ronald D, Siegel, Paul R. Fulton

Mindfulness and psychotherapy

Guildford press 2005

 

Didonna, Fabrizio-Editor:

Clinical Handbook of Mindfulness

Springer 2009.

 

Germer, K. Christopher:

The Mindful Path to Self-Compassion. Freeing yourself from Destructive Thoughts and Emotions

Guildford Press 2009.

 

Germer, Siegel og Fulton (2005)

Mindfulness and Psychotherapy.

Guildford Press

 

Hayes,S: Folette,V; Linehan,M; (2004)

Mindfulness and Acceptance.
Expanding the cognitive – behavioral tradition.

 

Høedt-Rasmussen,I:

Mindfulness – et helhedssyn på Liv og Ledelse

www.djoef-forlag.dk 2005.

 

Kabat-Zinn, J. (2000).

Lige meget hvor du går hen er du der.
At leve med fuld opmærksomhed.

Borgen.

 

Kabat-Zinn, Jon (2006)

Coming to our senses.

Hyperion

 

Crane, R:

Mindfulness Based Cognitive Therapy- the CBT Distinctive Features Series.

Routledge 2009

 

M. Williams, J. Teasdale, s. Zindel, J. Kabat-Zinn:

Bevidst nærvær – en vej ud af nedtrykthed. The Mindfull Way.

Akademisk 2008

 

Williams, M & Penman:

Mindfulness – en guide til at finde fred i en hektisk verden.
Indeholder cd med guidede meditationer.

Akademisk Forlag 2012

 

Bowen, S; Chawla, N; Marlatt, G.A:

Mindfulness-baseret misbrugsbehandling – en MBRP – vejled mig.

Klim 2012

 

Segal, Z; Williams, M; Teasdale, J: (2002).

Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression.
A New Approach to Preventing Relapse.

Guildford.

 

Rotne Flor, N:

Mindfulness i pædagogikken.

Hans Reitzels Forlag 2011

 

Elsass, P:

Buddhas veje – en introduktion til buddhistisk psykologi.

Dansk Psykologisk Forlag 2011

 

Mindfulness cd’er af Jon Kabat Zin
www.mindfulnesscds.com

 

Mindfulness cd’er af Mark Williams
www.octc.co.uk – følg link til mindfulness

 

graesmark