Kognitiv behandling ved personlighedsforstyrrelse

 

Kåver, Anna og Nilsonne, Åsa:

Grundbog i dialektisk adfærdsterapi – teori, strategi og teknik.

Dansk Psykologisk Forlag  2004.

 

Kåver Anna:

Accept – at leve et liv, ikke vinde en krig. (omhandler mindfulness)

Dansk psykologisk Forlag 2005

 

Nilsonne, Åsa:

Bevidst nærvær – hvem er det, der bestemmer i dit liv ?

Dansk Psykologisk Forlag 2005.

 

Young, Jefferey E (2003)

Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser,

Hans Reitzel.

 

Per Straarup Søndergaard:

Når livet gør ondt – om selvskadende adfærd blandt unge.

Kroghs Forlag 2007.

 

Linehan, M:

Manual til dialektisk adfærdsterapi.

Dansk Psykologisk Forlag 2004

 

Swales, M & Heard, H:

Dialectical Behaviour Therapy.

Routledge 2009.

 

Bøje, R & Kjølbye, M:

Borderline – psykoedukation, forståelse og behandling.

Hans Reitzels Forlag 2012

forest-1840976_1920