Kognitiv behandling ved kriser

 

Dahilio,F; Freeman,A: (2000)

Cognitive Behavioral Strategies in Crisis Intervention.

Guildford Press

 

Axelson, B. L:

Tab – om sorg og livsændring.

Hans Reitzels Forlag  2010

warsaw-100294_1920