Kognitiv behandling af skizofreni

 

Hawton,K: Salkovskis,P; Kirk, J; Clark,D:

Cognitive behaviour Therapy for psychiatric problems – A pratical Guide.

Oxford Medical Publications, 1989 – 2005.

 

Jørgensen, P & Rosenberg, N. K (red) (1998).

Kognitive behandling af skitzofreni.

Hans Reitzels Forlag.

 

Oestrich, I & Holm, L (red.) (2001)

Kognitiv miljøterapi.

Dansk Psykologisk Forlag.

sky-1380145_1280