9: Mindfulness trænerkursus – trin 3

9: Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi trin 3, opfølgning, Hotel Mosegaard, Sydfyn

 


 

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi

Trin 3 – Opfølgning – Hotel Mosegaard (Sydfyn)

Kurset vil give deltagerne mulighed for

1. At få supervision og vejledning ifht. arbejde med egen praksis, evt. individuel træning og arbejde med grupper.
2. Inspiration til videreudvikling af egen praksis, individuel træning og grupper.
3. Introduktion til Compassionate Mind Training, som er et af de nye områder indenfor 3. generations kognitiv-adfærdsterapi, hvor Mindfulness indgår som en væsentlig del.
4. Mulighed for at møde og erfaringsudveksle med kollegaer.

Kursusprogrammet vil reflektere den tætte forbindelse, der er, mellem ens personlige udvikling, træning og professionelle færdigheder, som er central for Mindfulness-tilgangen. Der vil derfor igennem ugen være Mindfulness-øvelser både formelle og uformelle i stilhed og i dialog med hinanden og med underviserne.

En forudsætning for at kunne deltage i kurset er, at man har deltaget i Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi – Trænerkursus Trin 1 og 2 i regi af Kognitiv Center Fyn.  Deltagere som har taget kurser andre steder, men med et tilsvarende indhold (se indhold i kurser på denne hjemmeside) har også mulighed for at søge optagelse på kurset.

Sted

Hotel Mosegaard ligger på toppen af en bakke, tæt ved vandet med marker til alle sider og med udsigt over det sydfynske øhav. Se www.hotelmosegaard.dk

Vi indkvarteres i enkeltværelser med eget bad.

Det er vigtigt at du sikrer dig, at du modtager en bekræftelse via mail på, at tilmeldingen er modtaget.

AFMELDINGSREGLER

Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.
Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.

LITTERATUR

  • Mindfulness – a practical guide to finding peace in af frantic world, af Mark Williams og Danny Penman, Piatkus 2011.
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy, af Rebecca Crane, Routledge 2009.
  • Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi mod Depression af Segal, Willams og Teasdale, Hans Reitzels Forlag, 2014, ISBN-nr. 978-87-412-5772-3.
  • Full castastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain and illness, af Jon Kabat-Zinn 1990.
  • Bevidst nærvær – en vej ud af nedtrykthed. The Mindfull Way, af M. Williams, Teasdale, Segal og Kabat-Zinn, Akademisk Forlag 2008.
  • Medfølelse og Mindfulness – Fra selvkritik til selvværd, af Paul Gilbert, Klim 2010.
  • Clinical Handbook of Mindfulness, Didonna, Fabrizio-Editor, Springer 2009
  • The Mindful Path to Self-Compassion. Freeing Yourself from Destructive Thoughts and Emotions, Germer, K. Christopher, Guildford Press 2009.

Nærmere oplysninger hos

Lene Iversen tlf: 29270309 eller li@kognitivcenterfyn.dk

Kurset forventes godkendt af efteruddannelsesfonden med ret til refusion af tabt arbejdsfortjeneste for praktiserende læger.

Antal deltagere

25 læger, psykologer og tværfagligt personale.

Korrrespondance

I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev, deltagerliste og faktura blive udsendt via mail.

 


 

Kursus: Mindfulness trænerkursus trin 3 opfølgning

Kursustitel: 9: Mindfulness trænerkursus trin 3 opfølgning
Startdato: Man, 07 april 2014
Slutdato: Tor, 10 april 2014
Pris: 12.400 DKK

 


solstraaler-mellem-stammer