7: Mindfulness-kursus

Næste Mindfulness-kursus efteråret 2019.

Eksakte datoer kommer senere.

Målgruppe

Mennesker der har haft flere tidligere depressioner, men ikke lige nu har en depression.
Mennesker med angstproblemer.
Mennesker med stressrelaterede vanskeligheder.
Mennesker, der har brug for at få skærpet deres opmærksomhed og være tilstede i nuet.

Deltagerantal:

15-20 deltagere.

Kursets opbygning

Deltagerne vil modtage undervisning i Kognitiv Mindfulness Meditation. Dette vil ske via træning og undervisning. Træningsdelen er meget vigtig, og det er afgørende, at man i kursusperioden afsætter tid (ca. 45 min pr. dag) til træning mellem kursusgangene.

Det skal understreges, at der er tale om et kursus og ikke en terapigruppe. Det betyder, at hovedformålet med deltagelse er at lære metoden og udveksle erfaringer i forbindelse med træningen og hjemmearbejdet. Der vil således ikke være mulighed for at arbejde terapeutisk med mere personlige problemstillinger.

Kurset forløber over i alt 8 gange à 2,5 time pr. gang.

Undervisere

De gennemgående undervisere på kurset er psykologerne Lene Iversen og Lone Husby og speciallæge i psykiatri, Bodil Andersen, Kognitiv Center Fyn. Der vil være 1 underviser på hver undervisningsdag. Lene Iversen har foruden en uddannelse som cand.psych. en uddannelse som sygeplejerske, særligt med baggrund i psykiatrien (senge). Har 26 års erfaring med unge og voksne. Lone Husby har sit primære område indenfor Børn, Unge og Voksne og Bodil Andersen har arbejdet i stort set alle områder inden for psykiatrien og har bla. en MSc i kognitiv terapi fra Oxford Universitet.

Underviserne har bl.a. gennemgået en 2-årig videreuddannelse i kognitive behandlingsformer samt efteruddannelser inden for 3. generation kognitiv adfærdsterapi (Mindfulness, Medfølelsesfokuseret terapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialister i psykoterapi og supervisorer på specialistniveau samt har 17-25 års erfaring i forhold til undervisning og supervision af alle faggrupper inden for diverse behandlingsområder, herunder psykiatrien.

Sted

Skullerodsholm, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev.

Kursusstedet ligger ca. 12 km syd for Odense i rolige omgivelser. Der er let adgang fra motorvejen og mulighed for rutebil fra Odense til døren.

Pris

Prisen for det samlede kursus er: 3.600 kr. (hvis det ønskes kan betalingen deles over 3 rater).

Nærmere oplysninger hos

Bodil Andersen, tlf. 3063 5261 eller bodil.andersen@dadlnet.dk

Tilmelding er bindende!

Litteratur

“Bevidst nærvær” af Mark Williams, Teasdale, Segal og Kabat-Zinn, Akademisk Forlag 2008
“Mindfulness-en guide til at finde fred i en hektisk verden” af Mark Williams og Danny Penman, Akademisk Forlag 2012.

Korrrespondance

I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev og faktura blive udsendt via mail.

 


 

Kursus: Kognitivt Mindfulness-kursus/-terapi

Kursustitel: 7: Kognitivt Mindfulness-kursus/-terapi 8 sessioner
Startdato: Ons, 4. april 2018
Slutdato: Ons, 20. juni 2018
Pris: 3.600 DKK

 

smal-hoej-intense-green-wallpaper-with-hornbeam-1407727_1920