4: Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer


Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer m. integration af 3. generation (Mindfulness og ACT)
For praktiserende læger, psykologer, psykiatere, mentorer, studievejledere og tværfagligt personale.


Kriterier for optagelse på Videreuddannelsen

– At man har en sundhedsfaglig / psykologisk eller pædagogisk grunduddannelse.
– At man arbejder inden for områder, hvor de kognitive metoder kunne være relevante.
– Tidligere gennemført grunduddannelse i Kognitive Behandlingsformer, der i indhold og omfang svarer til Kognitiv Center Fyns Grunduddannelse.
– Erfaring med brug af Kognitiv behandling.

Hvis ikke man opfylder kriterier, nævnt under punkt 1, skal man søge om individuel optagelse, hvor der beskrives tidligere kognitive kurser / kognitiv supervision og erfaringer med Kognitive behandlingsformer i det hele taget.

Uddannelsen tager sigte på at forøge deltagernes kompetence i arbejdet med at udføre kognitive behandlingsformer.
Dette sker gennem tilegnelse af yderligere teoretisk viden, og erfaringsudveksling samt intensiv træning i anvendelse af kognitive teknikker under vejledning.
Endvidere vil der på kursusdag 2 på hvert enkelt modul være 3 timers supervision (i alt 18 timer) af deltagernes egne cases. Supervisorer er Peter H. Rasmussen og Lene Iversen.
I uddannelsesperioden vil der ligeledes være praktisk hjemmearbejde i forhold til at anvende de kognitive behandlingsformer samt supervision af dette.

Der uddeles bevis efter gennemførelse af uddannelsen. Maksimalt fravær 15%.

Grundbogen på trin 2 vil være:

Kognitiv terapi – nyeste udvikling, Mikkel Arendt og Nicole K. Rosenberg, ISBN: 9788741254708, Hans Reitzel 2012.
Kurset er godkendt af De Praktiserende Lægers Efteruddannelsesfond
således at praktiserende læger kan få udbetalt kompensation for tabt arbejde.

Hovedoverskrifter for dagene

1.modul
Underviser: Peter Hørslev Rasmussen

Dag 1: Præsentation og introduktion til uddannelsen. Opsummering af diverse kognitive metoder. Øvelse med case.
Dag 2: Etik i forbindelse med kognitiv behandling. Selvevaluering.  Supervision/træning. Hjemmeopgaver.

2. modul
Underviser: Peter Hørslev Rasmussen

Dag 1: Opsamling på hjemmearbejde. Introduktion til caseformulering. Øvelse. Arbejde med leveregler.
Dag 2: Fortsat arbejde med leveregler. Øvelser. Supervision/træning.

3. modul
Underviser: Lene Iversen

Dag 1: Opsamling på hjemmearbejde. Kognitiv behandling ved OCD.
Dag 2: Adfærdseksperimenter. Supervision/træning. Hjemmeopgaver.

4. modul
Underviser: Lene Iversen

Dag 1: Opsamling på hjemmearbejde. Introduktion til ACT.
Dag 2: Fortsat introduktion til ACT. Supervision/træning. Hjemmearbejde.

5. modul
Underviser: Peter Hørslev Rasmussen

Dag 1: Opsamling af hjemmearbejde. Den motiverende samtale og kognitiv misbrugsbehandling.
Dag 2: . Kognitiv misbrugsbehandling fortsat. Supervision/træning. Hjemmeopgaver.

6. modul
Underviser: Lene Iversen

Dag 1: Kognitiv behandling ved den suicidale klient.
Dag 2: Kognitiv terapi ved lavt selvværd. Supervision/træning. Hjemmeopgaver.

7. modul
Underviser: Peter Hørslev Rasmussen/Lene Iversen

Dag 1: Opsamling af hjemmearbejde Mindfulness. Kognitiv gruppebehandling.
Dag 2: Stress. Supervision/træning. Afslutning.

Undervisere

Lene Iversen og Peter H. Rasmussen (autoriserede psykologer og godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialister i psykoterapi og supervision).

Arrangør

Kognitiv Center Fyn. Fisketorvet 4 – 6, 10. sal. 5000 Odense C.

Sted

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Alle mødedage er fra kl. 9.00-15.15.

Prisen inkluderer kursusdeltagelse, forplejning (formiddagskaffe, frokost kl. 12.00-12.45 og eftermiddagskaffe) samt div. fotokopier.

Administrationsomkostninger

Ved sygdom eller andre former for afbud i forbindelse med kurserne og som følge heraf tilmelding til enkelte dage på et andet, tilsvarende hold vil der blive opkrævet kr. 500 pr. dag til dækning af forplejning og administrationsomkostninger.

Ved ændringer af faktura, hvis man ikke forinden har gjort opmærksom på det allerede ved tilmelding, opkræves et administrationsgebyr på 250 kr.

Afmelding

Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.

Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.

Korrrespondance

I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev, deltagerliste, program og faktura blive udsendt via mail.


Kursus: Januar  – november ’19

Kursustitel: 4: Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer
Startdato: Ons, 16 januar 2019
Slutdato: Ons, 6 november 2019
Pris: 18.500 DKK

Program

1. Modul: 16 og 17/1 2019
2. Modul:  4 og 5/3 2019
3. Modul:  9 0g 10/4 2019
4. Modul: 27 og 28/5 2019
5. Modul: 28 og 29/8 2019
6. Modul: 23 og 24/9 2019
7. Modul;   5 og 6/11 2019

Tilmeldingsfrist: 15. december 2018

mark-med-soe