4: Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer


Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer m. integration af 3. generation (Mindfulness og ACT)
For praktiserende læger, psykologer, psykiatere, mentorer, studievejledere og tværfagligt personale.


Kriterier for optagelse på Videreuddannelsen

– At man har en sundhedsfaglig / psykologisk eller pædagogisk grunduddannelse.
– At man arbejder inden for områder, hvor de kognitive metoder kunne være relevante.
– Tidligere gennemført grunduddannelse i Kognitive Behandlingsformer, der i indhold og omfang svarer til Kognitiv Center Fyns Grunduddannelse.
– Erfaring med brug af Kognitiv behandling.

Hvis ikke man opfylder kriterier, nævnt under punkt 1, skal man søge om individuel optagelse, hvor der beskrives tidligere kognitive kurser / kognitiv supervision og erfaringer med Kognitive behandlingsformer i det hele taget.

Uddannelsen tager sigte på at forøge deltagernes kompetence i arbejdet med at udføre kognitive behandlingsformer.
Dette sker gennem tilegnelse af yderligere teoretisk viden, og erfaringsudveksling samt intensiv træning i anvendelse af kognitive teknikker under vejledning.
Endvidere vil der på kursusdag 2 på hvert enkelt modul være 3 timers supervision (i alt 18 timer) af deltagernes egne cases. Supervisorer er Peter H. Rasmussen og Lene Iversen.
I uddannelsesperioden vil der ligeledes være praktisk hjemmearbejde i forhold til at anvende de kognitive behandlingsformer samt supervision af dette.

Der uddeles bevis efter gennemførelse af uddannelsen. Maksimalt fravær 15%.

Grundbogen på trin 2 vil være:

Kognitiv terapi – nyeste udvikling, Mikkel Arendt og Nicole K. Rosenberg, ISBN: 9788741254708, Hans Reitzel 2012.
Kurset er godkendt af De Praktiserende Lægers Efteruddannelsesfond
således at praktiserende læger kan få udbetalt kompensation for tabt arbejde.

Hovedoverskrifter for dagene

1.modul
Underviser: Lene Iversen (Supervision Lone Husby)

Dag 1: Præsentation og introduktion til uddannelsen. Opsummering af diverse kognitive metoder. Øvelse med case.
Dag 2: Etik i forbindelse med kognitiv behandling. Selvevaluering.  Supervision/metodetræning. Hjemmeopgaver.

2. modul
Underviser: Lene Iversen (Supervision Lone Husby og Lene Iversen)

Dag 1: Opsamling på hjemmearbejde. Kognitiv behandling ved OCD.
Dag 2: Adfærdseksperimenter. Supervision/træning. Hjemmeopgaver.

3. modul
Underviser: Lone Husby (Supervision Lene Iversen og Lone Husby)

Dag 1: Opsamling på hjemmearbejde. Introduktion til caseformulering. Øvelse. Arbejde med leveregler.
Dag 2: Fortsat arbejde med leveregler. Øvelser. Supervision/træning.

4. modul
Underviser: Lene Iversen (Supervision Lone Husby og Lene Iversen)

Dag 1: Opsamling på hjemmearbejde. Introduktion til ACT.
Dag 2: Fortsat introduktion til ACT. Supervision/træning. Hjemmearbejde.

5. modul
Underviser: Bodil Andersen (Supervision Lene Iversen og Bodil Andersen)

Dag 1: Opsamling af hjemmearbejde. Den motiverende samtale og kognitiv misbrugsbehandling.
Dag 2: . Kognitiv misbrugsbehandling fortsat. Supervision/træning. Hjemmeopgaver.

6. modul
Underviser: 1. dag Bodil Andersen/2. dag Lene Iversen. (Supervision Lene Iversen og Bodil Andersen)

Dag 1: Kognitiv behandling ved den suicidale klient.
Dag 2: Kognitiv terapi ved PTSD. Supervision/træning. Hjemmeopgaver.

7. modul
Underviser: Lene Iversen (Supervision Lone Husby og Lene Iversen)

Dag 1: Opsamling af hjemmearbejde Mindfulness. Kognitiv gruppebehandling.
Dag 2: Stress. Supervision/træning. Afslutning.

Undervisere

De gennemgående undervisere på kurset er psykologerne Lene Iversen og Lone Husby og speciallæge i psykiatri, Bodil Andersen, Kognitiv Center Fyn.  Der vil være 1 underviser på hver undervisningsdag. Lene Iversen har foruden en uddannelse som cand.psych. en uddannelse som sygeplejerske, særligt med baggrund i psykiatrien (senge). Har 26 års erfaring med unge og voksne. Lone Husby har sit primære område indenfor Børn, Unge og Voksne og Bodil Andersen har arbejdet i stort set alle områder inden for psykiatrien og har bla. en MSc i kognitiv terapi fra Oxford Universitet.

Underviserne har bl.a. gennemgået en 2-årig videreuddannelse i kognitive behandlingsformer samt efteruddannelser inden for 3. generation kognitiv adfærdsterapi (Mindfulness, Medfølelsesfokuseret terapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialister i psykoterapi og supervisorer på specialistniveau samt har 17-25 års erfaring i forhold til undervisning og supervision af alle faggrupper inden for diverse behandlingsområder, herunder psykiatrien.

 

Arrangør

Kognitiv Center Fyn. Fisketorvet 4 – 6, 10. sal. 5000 Odense C.

Sted

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Alle mødedage er fra kl. 9.00-15.15.

Prisen inkluderer kursusdeltagelse, forplejning (formiddagskaffe, frokost kl. 12.00-12.45 og eftermiddagskaffe) samt div. fotokopier.

Administrationsomkostninger

Ved sygdom eller andre former for afbud i forbindelse med kurserne og som følge heraf tilmelding til enkelte dage på et andet, tilsvarende hold vil der blive opkrævet kr. 500 pr. dag til dækning af forplejning og administrationsomkostninger.

Ved ændringer af faktura, hvis man ikke forinden har gjort opmærksom på det allerede ved tilmelding, opkræves et administrationsgebyr på 250 kr.

Afmelding

Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.

Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.

Korrrespondance

I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev, deltagerliste, program og faktura blive udsendt via mail.


Kursus: Grundet Covid-19 er videreuddannelsen udsat til 2021, idet vores andre aktiviteter er rykket til efteråret. Nye datoer vil komme på hjemmesiden ultimo december.

Kursustitel: Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer
Startdato: Nye datoer ultimo december
Slutdato:
Pris: 18.900 DKK

Program

1. Modul:
2. Modul:
3. Modul:
4. Modul:
5. Modul:
6. Modul:
7. Modul;

Tilmeldingsfrist:

mark-med-soe