4: Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer


Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer m. integration af 3. generation (Mindfulness, ACT og medfølelsesfokuseret terapi/compassion)
For praktiserende læger, psykologer, psykiatere, mentorer, studievejledere og tværfagligt personale.


Kriterier for optagelse på Videreuddannelsen

– At man har en sundhedsfaglig / psykologisk eller pædagogisk grunduddannelse.
– At man arbejder inden for områder, hvor de kognitive metoder kunne være relevante.
– Tidligere gennemført grunduddannelse i Kognitive Behandlingsformer, der i indhold og omfang svarer til Kognitiv Center Fyns Grunduddannelse.
– Erfaring med brug af Kognitiv behandling.

Hvis ikke man opfylder kriterier, nævnt under punkt 1, skal man søge om individuel optagelse, hvor der beskrives tidligere kognitive kurser / kognitiv supervision og erfaringer med kognitive behandlingsformer i det hele taget.

Uddannelsen tager sigte på at forøge deltagernes kompetence i arbejdet med at udføre kognitive behandlingsformer.
Dette sker gennem tilegnelse af yderligere teoretisk viden og erfaringsudveksling, samt intensiv træning i anvendelse af kognitive teknikker under vejledning.

Der uddeles bevis efter gennemførelse af uddannelsen. Maksimalt fravær 15%.

Grundbogen på trin 2 vil være:

Kognitiv terapi – nyeste udvikling, Mikkel Arendt og Nicole K. Rosenberg, ISBN: 9788741254708, Hans Reitzel 2012.

Hovedoverskrifter for dagene

1 modul     13/9 og 14/9 2021 (Lene )
Dag 1: Præsentation og introduktion til uddannelsen. Opsummering af diverse kognitive metoder. Øvelse med case med træning af metoder, der er mest tvivl om.
Dag 2: Mindfulness baseret kognitiv terapi /opmærksomhedstræning og afslutning. Hjemmeopgaver.

2 modul     11. og 12/10 2021 (psykolog Stine Bjerrum Møller)
Dag 1:
Opsamling på hjemmearbejde. Introduktion til caseformulering.
Dag 2: Arbejde med leveregler. Hjemmeopgaver.

3 modul      9. og 10/11 2021 (Bodil)
Dag 1:
Opsamling af hjemmeopgave. Kognitiv misbrugsbehandling og den motiverende samtale.
Dag 2: Kognitiv misbrugsbehandling fortsat. Hjemmeopgaver.

4. modul      6/12 2021 (Lone),    7/12 2021 (Bodil)
Dag 1:
Opsamling af hjemmearbejde. Kognitiv terapi ved OCD.
Dag 2: Kognitiv behandling af den suicidale patient.

5 modul     10. og 11/1 2022 (Lene )
Dag 1:
Introduktion til ACT
Dag 2: Fortsat arbejde med ACT.

6 modul     9. og 10/2 2022 (Bodil)
Dag 1: Medfølelsesfokuseret terapi.
Dag 2: Medfølelsesfokuseret terapi.

7 modul      7. og 8/3 2022 (Lene)
Dag 1:
Kognitiv behandling af PTSD.  Kognitiv gruppebehandling.
Dag 2: Kognitiv behandling af stress og afslutning.

Der vil være mulighed for tilkøb af 10 timers metodetræning i gruppe. Gruppen vil bestå af 8-10 medlemmer fordelt over 2 gange, dvs. 5 timers træning i metode pr. gang fra kl. 9.00 – 15. Dagene vil ligge sidst på uddannelsen.

Metodetræningen vil tage udgangspunkt i deltagernes egne klienter/patienter.

For at kunne overføre det indlærte fra modulerne til egen praksis – egne klienter/patienter – vil arbejdet med træning i metode tage afsæt i konkret arbejde med caseformuleringer.

Under metodetræningen vil der være mulighed for refleksion/drøftelser, samt yderligere øvelse af konkrete kognitive metoder – til brug for deltagernes videre interventioner i forhold til egne klienter/patienter.

Pris for kursusdage:   17.595,00 kr.

Pris for 10 timers metodetræning over 2 dage: 3.495,00 kr. (Særskilt tilmeldingsskema udfyldes)

Tidligere annonceret pris på hjemmeside:  18.900,00 kr

Undervisere

De gennemgående undervisere på kurset er psykologerne Lene Iversen og Lone Husby og speciallæge i psykiatri, Bodil Andersen, Kognitiv Center Fyn.  Der vil være 1 underviser på hver undervisningsdag. Lene Iversen har foruden en uddannelse som cand.psych. en uddannelse som sygeplejerske, særligt med baggrund i psykiatrien (senge). Har 26 års erfaring med unge og voksne. Lone Husby har sit primære område indenfor Børn, Unge og Voksne og Bodil Andersen har arbejdet i stort set alle områder inden for psykiatrien og har bla. en MSc i kognitiv terapi fra Oxford Universitet.

Underviserne har bl.a. gennemgået en 2-årig videreuddannelse i kognitive behandlingsformer samt efteruddannelser inden for 3. generation kognitiv adfærdsterapi (Mindfulness, Medfølelsesfokuseret terapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialister i psykoterapi og supervisorer på specialistniveau samt har 17-25 års erfaring i forhold til undervisning og supervision af alle faggrupper inden for diverse behandlingsområder, herunder psykiatrien.

Arrangør

Kognitiv Center Fyn. Fisketorvet 4 – 6, 10. sal. 5000 Odense C.

Sted

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Alle mødedage er fra kl. 9.00-15.15.

Prisen inkluderer kursusdeltagelse, forplejning (formiddagskaffe, frokost kl. 12.00-12.45 og eftermiddagskaffe) samt div. fotokopier.

Administrationsomkostninger

Ved sygdom eller andre former for afbud i forbindelse med kurserne og som følge heraf tilmelding til enkelte dage på et andet, tilsvarende hold vil der blive opkrævet kr. 500 pr. dag til dækning af forplejning og administrationsomkostninger.

Ved ændringer af faktura, hvis man ikke forinden har gjort opmærksom på det allerede ved tilmelding, opkræves et administrationsgebyr på 250 kr.

Afmelding

Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.

Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.

Korrrespondance

I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev, deltagerliste, program og faktura blive udsendt via mail.


Kursus: Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer

Kursustitel: Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer
Startdato: 13. september 2021
Slutdato: 8 marts 2022

Pris uddannelse: 17.595 DKK

Pris tilkøbt supervision: 3.495 DKK

Program

1. Modul:  13/9 og 14/9 2021
2. Modul:  11 og 12/10 2021
3. Modul:   9 og 10/11 2021
4. Modul:   6 og 7/12 2021
5. Modul:  10 og 11/1 2022
6. Modul:   9 og 10/2 2022
7. Modul:    7. og 8/3 2022

Tilmeldingsfrist: 1. august 2021

mark-med-soe