3: Grunduddannelse i kognitive behandlingsformer

Kognitiv Center Fyn tilbyder Grunduddannelse i Kognitive Behandlingsformer for praktiserende læger, psykologer, psykiatere, mentorer, studievejledere og tværfagligt personale. Kognitive behandlingsformer omhandler de fire hovedkategorier: Psykoedukation, social færdighedstræning, kognitiv terapi og kognitiv optræning.

Kognitive behandlingsformer hører til de indsigtsgivende terapiformer og bygger på menneskets særlige evne til at tænke, analysere og lære. Der lægges vægt på tænkningen, følelsesliv, motivation, adfærd og individets samspil med omgivelserne.

Kognitive behandlingsformer sigter mod, i samarbejde med klienten/patienten, at lære vedkommende en mere hensigtsmæssig adfærd i belastende situationer mhp. at ændre humøret.

Uddannelsen vil primært indeholde teori om formiddagen og træning af metoder efter frokost.

Kriterier for optagelse på Grunduddannelsen:

– At man har en sundhedsfaglig / psykologisk eller pædagogisk grunduddannelse.
– At man arbejder inden for områder, hvor de kognitive metoder kunne være relevante.
Hvis ikke man opfylder kriterier, nævnt under punkt 1, skal man søge om individuel optagelse, hvor der beskrives tidligere kognitive kurser / kognitiv supervision og erfaringer med Kognitive behandlingsformer i det hele taget.

Der uddeles uddannelsesbevis efter gennemførelse af uddannelsen. Maksimalt fravær 15%.

Undervisningen består af 15 dage fra kl. 9.00 – 15.15. Frokost 12.00-12.45.

Det kan anbefales at anskaffe den gennemgående grundbog på kurset:
1. Kognitiv terapi – nyeste udvikling, Mikkel Arendt og Nicole K. Rosenberg, ISBN: 9788741254708, Hans Reitzel 2012. Det kan anbefales, at der i denne bog inden kursusstart læses 1. kapitel, s.17-42.
2. Greenberger og Padesky: Følelser med fornuft. At ændre hvad du føler ved at ændre, hvad du tænker, Klim 2016.
Her anbefales at læse fra side 11-125.

Kurset er godkendt af De Praktiserende Lægers Efteruddannelsesfond,
således at praktiserende læger kan få udbetalt kompensation for tabt arbejde.

Program

1. modul: Introduktion til kognitive behandlingsformer – Den kognitive samtale (Lene Iversen).
Depression (LoneHusby).

2. modul: Angst (Lene Iversen)

3. modul: Skizofreni(Bodil Andersen)

4. modul: Personlighedsforstyrrelser – Dialektisk adfærdsterapi, Mindfulness (Lene Iversen)

5. modul: ADHD (Lone Husby)
Implementering,træning og afslutning (Bodil Andersen).

Om underviserne

Peter H. Rasmussen og Lene Iversen er cand.psych. og specialist i psykoterapi, har en 2-årig udd. i kognitive behandlingsformer.
Underviser i en række kurser i kognitive behandlingsformer, bla. implementeringen af kognitive behandlingsformer i psykiatrien i Svendborg.

Arrangør

Kognitiv Center Fyn Fisketorvet 4-6, 10. sal, 5000 Odense C. Yderligere oplysninger: Kontakt venligt Lene Iversen på 2927 0309 eller li@kognitivcenterfyn.dk eller Peter H. Rasmussen på 4018 1269. eller phr@kognitivcenterfyn.dk

Sted

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Prisen (se under relevant kursus) inkluderer diverse fotokopier og forplejning.

Administrationsomkostninger

Ved sygdom eller andre former for afbud i forbindelse med kurserne og som følge heraf tilmelding til enkelte dage på et andet, tilsvarende hold vil der blive opkrævet kr. 500 pr. dag til dækning af forplejning og administrationsomkostninger.

Ved ændringer af faktura, hvis man ikke forinden har gjort opmærksom på det allerede ved tilmelding, opkræves et administrationsgebyr på 250 kr.

Afmelding

Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.
Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.

Korrrespondance

I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev, deltagerliste, program og faktura blive udsendt via mail.

 

 


Kursus: December ’19 – maj ’20

Kursustitel: 3: Grunduddannelse i kognitive behandlingsformer

Startdato: Tirs, 3 december 2019
Slutdato: Ons, 13 maj 2020

Pris: 17.900 DKK

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

solstraaler-mellem-stammer