3: Grunduddannelse i kognitive behandlingsformer

Kognitiv Center Fyn tilbyder Grunduddannelse i Kognitive Behandlingsformer for praktiserende læger, psykologer, psykiatere, mentorer, studievejledere og tværfagligt personale. Kognitive behandlingsformer omhandler de fire hovedkategorier: Psykoedukation, social færdighedstræning, kognitiv terapi og kognitiv optræning.

Kognitive behandlingsformer hører til de indsigtsgivende terapiformer og bygger på menneskets særlige evne til at tænke, analysere og lære. Der lægges vægt på tænkningen, følelsesliv, motivation, adfærd og individets samspil med omgivelserne.

Kognitive behandlingsformer sigter mod, i samarbejde med klienten/patienten, at lære vedkommende en mere hensigtsmæssig adfærd i belastende situationer mhp. at ændre humøret.

Uddannelsen vil primært indeholde teori om formiddagen og træning af metoder efter frokost.

Kriterier for optagelse på Grunduddannelsen:

– At man har en sundhedsfaglig / psykologisk eller pædagogisk grunduddannelse.
– At man arbejder inden for områder, hvor de kognitive metoder kunne være relevante.
Hvis ikke man opfylder kriterier, nævnt under punkt 1, skal man søge om individuel optagelse, hvor der beskrives tidligere kognitive kurser / kognitiv supervision og erfaringer med Kognitive behandlingsformer i det hele taget.

Der uddeles uddannelsesbevis efter gennemførelse af uddannelsen. Maksimalt fravær 15%.

Undervisningen består af 15 dage fra kl. 9.00 – 15.15. Frokost 12.00-12.45.

Det kan anbefales at anskaffe den gennemgående grundbog på kurset:
1. Kognitiv terapi – nyeste udvikling, Mikkel Arendt og Nicole K. Rosenberg, ISBN: 9788741254708, Hans Reitzel 2012. Det kan anbefales, at der i denne bog inden kursusstart læses 1. kapitel, s.17-42.
2. Greenberger og Padesky: Følelser med fornuft. At ændre hvad du føler ved at ændre, hvad du tænker, Klim 2017, 2. udgave.
Her anbefales at læse fra side 11-125.

Program 2022

Alle dage er af 3 dages varighed og fra kl. 9.00 – 15.15 med 45 min frokostpause

 1. modul: 19 og 20/4 (Lene)  21/4 (Lone)
 • Introduktion til kognitive behandlingsformer.
 • Kognitive samtalefærdigheder.
 • Kognitive, adfærdsterapeutiske modeller og metoder med udgangspunkt i depression.
 1. modul: 17 og 18/5 (Lone) 19/5 (Lene)
 • Kognitiv behandling af angst med fokus på panikangst og socialfobi samt træning i at udføre eksponering og adfærdseksperimenter.
 1. modul: 20, 21 og 22/6 (Lene)
 • Kognitive–adfærdsterapeutiske metoder ved personlighedsforstyrrelser, herunder en introduktion til dialektisk adfærdsterapi.
 1. modul: 31/8, 1 og 2/9 (Bodil)
 • Den kognitive model for skizofreni.
 • Kognitiv forståelse af vrangforestillinger og hørehallucinationer.
 • Social færdighedstræning og arbejde med problemløsningsmodellen.
 • Kognitive forstyrrelser i forbindelse med skizofreni.
 1. modul: 4 (Lone), 5 (Bodil) og 6/10 (Lene)
 • Kognitiv behandling i forbindelse med ADHD.
 • Implementering.
 • Træning og afslutning.

Om underviserne

De gennemgående undervisere på kurset er psykologerne Lene Iversen og Lone Husby og speciallæge i psykiatri, Bodil Andersen, Kognitiv Center Fyn.  Der vil være 1 underviser på hver undervisningsdag. Lene Iversen har foruden en uddannelse som cand.psych. en uddannelse som sygeplejerske, særligt med baggrund i psykiatrien (senge). Har 26 års erfaring med unge og voksne. Lone Husby har sit primære område indenfor Børn, Unge og Voksne og Bodil Andersen har arbejdet i stort set alle områder inden for psykiatrien og har bla. en MSc i kognitiv terapi fra Oxford Universitet.

Underviserne har bl.a. gennemgået en 2-årig videreuddannelse i kognitive behandlingsformer, samt efteruddannelser inden for 3. generation kognitiv adfærdsterapi (Mindfulness, medfølelsesfokuseret terapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialister i psykoterapi og supervisorer på specialistniveau og har 17-25 års erfaring i forhold til undervisning og supervision af alle faggrupper inden for diverse behandlingsområder, herunder psykiatrien.

Arrangør

Kognitiv Center Fyn Fisketorvet 4-6, 10. sal, 5000 Odense C. Yderligere oplysninger: Kontakt venligt Lene Iversen på 2927 0309 eller li@kognitivcenterfyn.dk

Sted

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Prisen (se under relevant kursus) inkluderer diverse fotokopier og forplejning.

Administrationsomkostninger

Ved sygdom eller andre former for afbud i forbindelse med kurserne og som følge heraf tilmelding til enkelte dage på et andet, tilsvarende hold vil der blive opkrævet kr. 500 pr. dag til dækning af forplejning og administrationsomkostninger.

Ved ændringer af faktura, hvis man ikke forinden har gjort opmærksom på det allerede ved tilmelding, opkræves et administrationsgebyr på 250 kr.

Afmelding

Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.
Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.

Korrespondance

I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev, deltagerliste, program og faktura blive udsendt via mail.

 

 


Kursus: April ’22 – oktober ’22

Kursustitel: 3: Grunduddannelse i kognitive behandlingsformer

Startdato: Tirs, 19 april 2022
Slutdato: Tirs, 6 oktober 2022

Pris: 18.300 DKK

Program 2022

19 – 21 april (Intro og depression)
17 – 19 maj (Angst)
20 -22 juni (Personlighedsforstyrrelser)
31 august – 2 september (Skizofreni)
4 – 6 oktober (ADHD, træning og afslutning)

Sidste frist for tilmelding er 15. marts 2022

Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

solstraaler-mellem-stammer