13: Medfølelsesfokuseret terapi

Kognitiv Center Fyn tilbyder undervisning/kurser i Medfølelsesfokuseret terapi.

I arrangerer, og vi kommer og underviser.

Vi har tidligere haft 2 årige uddannelser i metoden, men grundet ressourcemangel har vi ikke længere overskud til selv at stå for det praktiske.

Hvorfor vælge Kognitiv Center Fyn ?

  • Alle undervisere og supervisorer har et grundigt kendskab til CFT, tilegnet gennem mange års deltagelse i CFT-retreats, workshops og den årlige CFT-konference, og alle har jævnligt supervision med professor Paul Gilbert.

Kort om medfølelsesfokuseret terapi (CFT):
Teori og metode er udviklet af professor i klinisk psykologi Paul Gilbert og medarbejdere. Hans teorier hviler på evolutionsteori, neurobiologisk forskning, social- og udviklingspsykologi, ligesom der er elementer fra kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness med inspiration fra den buddhistiske tradition.

Metoden har vist sig særdeles anvendelig især i forhold til personer med skam og selvkritik, som kan have vanskeligt ved at profitere af gængs psykoterapi, fordi man er låst fast af et meget negativt selvbillede og alvorlige problemer med at kunne mobilisere medfølelse og dermed også en mere venlig attitude overfor sig selv.

Elementerne i medfølelsesfokuseret terapi er for det første en erkendelse af, hvad problemet er, og en forståelse af baggrunden for, at det har udviklet sig, som det har. Samtidig introduceres metoder til at lindre lidelser, f.eks. angst, i form af visualiseringsteknikker og åndedrætsøvelser samtidig med, at man ved hjælp af samme metoder opbygger evnen til selvberoligelse og medfølelse med selvet.

CFT har været genstand for stigende interesse verden over igennem de sidste mange år, og mange har fundet metoden særdeles anvendelig til forskellige, psykiske problemstillinger. Med koblingen mellem en naturvidenskabelig forståelse, neuropsykologi samt psykologiske teorier og teknikker har Paul Gilbert ydet et særdeles væsentligt bidrag til forståelse og behandling af psykisk lidelse.