13: 2-årig uddannelse i medfølelsesfokuseret terapi

Uddannelse i medfølelsesfokuseret terapi (CFT)
For læger, psykologer og tværfagligt personale (25%) med
Paul Gilbert, Deborah Lee og Chris Irons – afsluttende med 3 dages retreat.

Hvorfor vælge Kognitiv Center Fyn og Psykologhuset Kognitiv Fokus (Lena Isager) uddannelse?

  • Vi har lagt os tæt op ad den engelske CFT-uddannelse, hvor man bla. afslutter med et 3-dages retreat. Det foregår som internat på Kerteminde Vandrerhjem med fuld forplejning og er inkluderet i den samlede pris.
  • Vi er 2 undervisere på alle metodetræningsdage samt hjælpere, når de udenlandske undervisere er på.
  • Vi har i 11 kursusdage med Paul Gilbert (CFT´s grundlægger), Deborah Lee (ekspert i bla. traumer) og Chris Irons (bla. ekspert i angst)
  • Alle danske undervisere og supervisorer har et grundigt kendskab til CFT, tilegnet gennem mange års deltagelse i CFT-retreats, workshops og den årlige CFT-konference.

Kort om medfølelsesfokuseret terapi (CFT):
Teori og metode er udviklet af professor i klinisk psykologi Paul Gilbert og medarbejdere. Hans teorier hviler på evolutionsteori, neurobiologisk forskning, social- og udviklingspsykologi, ligesom der er elementer fra kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness med inspiration fra den buddhistiske tradition.

Metoden har vist sig særdeles anvendelig især i forhold til personer med skam og selvkritik, som kan have vanskeligt ved at profitere af gængs psykoterapi, fordi man er låst fast af et meget negativt selvbillede og alvorlige problemer med at kunne mobilisere medfølelse og dermed også en mere venlig attitude overfor sig selv.

Elementerne i medfølelsesfokuseret terapi er for det første en erkendelse af, hvad problemet er, og en forståelse af baggrunden for, at det har udviklet sig, som det har. Samtidig introduceres metoder til at lindre lidelser, f.eks. angst, i form af visualiseringsteknikker og åndedrætsøvelser samtidig med, at man ved hjælp af samme metoder opbygger evnen til selvberoligelse og medfølelse med selvet.

CFT har været genstand for stigende interesse verden over igennem de sidste mange år, og mange har fundet metoden særdeles anvendelig til forskellige, psykiske problemstillinger. Med koblingen mellem en naturvidenskabelig forståelse, neuropsykologi samt psykologiske teorier og teknikker har Paul Gilbert ydet et særdeles væsentligt bidrag til forståelse og behandling af psykisk lidelse.

 

 

Kriterier for optagelse på uddannelsen:
For alle deltagere gælder flg. optagelseskriterier:

  • 1. Psykolog, psykiater eller anden sundhedsfaglig uddannelse.
  • 2. Kognitiv grunduddannelse af 1-års varighed eller enkeltstående kognitive kurser, der tilsammen svarer til en 1-årig grunduddannelse. Dokumentation herfor vedlægges/indscannes ansøgningen for kognitive kurser/uddannelse og introduktionskursus  i medfølelsesfokuseret terapi.
  • 3. Arbejde med behandling.

Der kan ikke dispenseres i forhold til optagelseskriterier.

Kriteriet for at opnå uddannelsesbevis er, at det samlede fravær i forbindelse med undervisning og supervision er max. 10%

Antal deltagere:
Der optages maximalt 25 deltagere på uddannelsen.

Omfang og indhold:
Uddannelsen forløber over 2 år og er bygget op af 3 workshops, 3 træningsmoduler, 7 supervisionsdage og et retreat.
Ialt 17 kursusdage og 35 timers supervision.

Oversigt over uddannelsen:

Dato Indhold Underviser
19-21. september 2017 Introduktionsworkshop Dr. Deborah Lee
7-8. november 2017 Metodetræning 1 Peter Rasmussen og Lone Husby
15. januar 2018 Supervision Alle danske undervisere
7-8. februar 2018 Metodetræning 2 Lone Husby og Lena Isager
14. marts 2018 Supervision Alle danske undervisere
4-5. april 2018 Metodetræning 3 Lene Iversen og Bodil Andersen
2. maj 2018 Supervision Alle danske undervisere
16-18 maj 2018 Advanced Workshop Prof. Paul Gilbert
11. juni 2018 Supervision Alle danske undervisere
4. oktober 2018 Supervision Alle danske undervisere
12-13. november 2018 Workshop angst/relationer Dr. Chris Irons
31. januar 2019 Supervision Alle danske undervisere
2. april 2019 Supervision Alle danske undervisere
17-19. juni 2019 Retreat – internat Dr. Deborah Lee

Vedr. psykoterapeutisk specialist godkendelse fra Dansk Psykolog Forening kan vores uddannelse godkendes med følgende:
1. Gamle regler: 30 timer anden retning.
2. Nye regler: Godkendes på det tværgående modul, som fleksible timer (timer hvor man selv kan vælge, hvad man vil fordybe sig i)
3. Retreat: Godkendes som feed-back på egen stil.
4. Supervision: Godkendes ifht. gældende regler.

Om underviserne:

Paul Gilbert:
Professor Paul Gilbert er en helt central figur i CFT og er kendt verden over. Han er forfatter til talrige bøger og artikler om CFT. Han har givet adskillige workshops i Danmark. Han er samtidig stifter af Compassionate Mind Foundation, der er en non-profit organisation, som også i høj grad udbreder kendskabet til betydningen af medfølelse.

Om Deborah Lee:

Deborah Lee er chefpsykolog og leder af Berkshires service for traumatisk stressramte. Hun har arbejdet inden for traumeområdet i 20 år og har specialiseret sig i behandling af PTSD og komplekse traumer. Hendes interesseområde, klinisk og forskningsmæssigt, er specielt skambaseret PTSD og selvkritik. Hun har udviklet brugen af medfølelsesbaserede behandlinger, bl.a. visualisering af den medfølende figur, ”The Perfect Nurturer”. Hun har skrevet bøger og artikler om sit kliniske arbejde og har deltaget i over 150 kliniske workshops.

Chris Irons:

Chris Irons er doktor i klinisk psykologi. Han er klinisk psykolog og co-direktør for Balanced Minds Ltd. Han arbejder for NHS i London. Han har et tæt samarbejde med Paul Gilbert, med hvem han har udgivet flere artikler. Han bruger medfølelsesfokuseret terapi i forhold til mange former for psykiske problemstillinger (f.eks. angst, depression og OCD).

Metodetrænere og supervisorer:

Fra Psykologhuset Kognitivt Fokus:
Cand. psych., aut. Lena Isager (specialist i psykoterapi og supervision.)

Fra Kognitiv Center Fyn:

Speciallæge i psykiatri, MSc (Oxford) Bodil Andersen (godkendt som specialist i psykoterapi og supervision)

Cand. psych., aut. Lene Iversen (godkendt specialist i psykoterapi og supervision)

Cand. pæd. psych., aut. Lone Husby (godkendt som specialist i psykoterapi og supervision)

Cand. Psych., aut. Peter Hørslev Rasmusen (godkendt som specialist i psykoterapi og supervision)

Arrangør:
Kognitiv Center Fyn, Fisketorvet 4 – 6, 10. sal 5000 Odense C. og
Psykologhuset Kognitivt Fokus (Lena Højgård Isager) Østrevej 32, 8210 Århus V.

Sted:Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66 14 11 11.
Supervision: Sted oplyses inden kursusstart.

Ansøgning om optagelse på uddannelsen:
Ved indsendelse af ansøgningsskema fra hjemmesiden via brev eller mail.

Sidste frist for indsendelse af optagelsesskema: 1. juni 2017

Deltagere optages i den rækkefølge som depositum indbetales.

Pris: Kr 46.930,00 (Uddannelsesgebyret kan indbetales over 3 rater)

Depositum:
Ved tilmelding skal overføres et depositum på kr. 3000 til konto: Reg. Nr.  3574 Kontonr: 0010055504.

Husk ved indbetaling at skrive: Kursusnr. 13 + navn.

Afmeldingsregler:
Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.
Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.

Administrationsomkostninger:

Ved ændringer af faktura, hvis man ikke forinden har gjort opmærksom på det allerede ved tilmelding, opkræves et administrationsgebyr på 250 kr.
Korrespondance : I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev, deltagerliste og faktura blive udsendt via mail.

Yderligere oplysninger:
Kontakt venligst sekretær Yvonne Wintcentsen tlf.  51 24 04 50 onsdage kl. 15-17 eller mail yw@kognitivcenterfyn.dk