2-2: Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi 2 – Esbjerg (Trænerkursus 2)


2-2: Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi – trin 2
Intensivt internat kursus (2 + 3 dage) i Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi – trin 2.
For læger, psykologer og tværfagligt personale.


 

Om Kognitiv Mindfulness Meditation

Formål

– At opnå grundig forståelse for principperne bag de evidensbaserede metoder.
– At udforske hvordan vi som behandlere kan anvende den forståelse, der følger egen meditationspraksis i arbejdet med klienters/patienters emotionelle vanskeligheder.
– At få begyndende erfaring i at gennemføre et 8 sessioners program i Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi.

Kriterier for optagelse på Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi  – trin 2:

  1. At man har en sundhedsfaglig / psykologisk eller pædagogisk grunduddannelse.
  2. At man arbejder inden for områder, hvor de kognitive metoder kunne være relevante.
  3. At man har gennemført Kognitiv Mindfulness Meditation trin 1 eller et tilsvarende kursus mht. indhold og omfang. Deltagelse i et 8 sessioners program er ikke tilstrækkeligt.
  4. At man har grundlæggende kendskab til teori og metoder i kognitiv terapi
  5. At man forud for kurset har læst Mindfulness–baseret Kognitiv Terapi mod Depression af Segal, Williams og Teasdale, Hans Reitzels Forlag 2014, ISBN 978-87-412-5772-3.
  6. At man har haft jævnlig egen meditationspraksis svarende til 1 år.

Deltagerantal

20 – 30 deltagere.

Kursets opbygning

På kurset vil du modtage undervisning i det at træne andre i Kognitiv Mindfulness Meditation. Dette vil ske gennem træning, erfaringsudveksling og i begrænset omfang teoretiske oplæg. Træningsdelen er meget vigtig, og det er afgørende, at man i kursusperioden afsætter tid til træning mellem kursusdagene.
Det skal understreges, at der er tale om et kursus og ikke en terapigruppe. Det betyder, at hovedformålet med deltagelsen er at lære metoden og udveksle erfaringer i forbindelse med træningen og hjemmearbejdet.
Der vil således ikke være mulighed for at arbejde terapeutisk med mere personlige problemstillinger.

Kurset forløber over i alt 5 kursusdage, der afholdes som to internatkurser.

Litteratur

Endvidere kan anbefales:

1: Bevidst nærvær – en vej ud af nedtrykthed. The Mindful Way, Mark Williams, Teasdale, Segal og Kabat-Zinn, Akademisk Forlag 2008

2: Lev med livets katastrofer af Jon Kabat-Zinn, Dansk Psykologisk Forlag 2012.

3: Lige meget hvor du går hen, er du der. At leve med fuld opmærksomhed af Jon Kabat-Zinn.

4: Accept – at leve et liv, ikke vinde en krig af Anne Kåver, Dansk Psykologisk Forlag 2005

5: Bevidst nærvær. Hvem er det, der bestemmer i dit liv? Af Åsa Nilsonne, Dansk Psykologisk Forlag 2005.

Undervisere (gælder ikke p.t.)

Kurset vil blive ledet af psykolog Lene Iversen og psykolog Peter H. Rasmussen, der begge er godkendte specialister i psykoterapi og supervision.
Underviserne har intensive kurser i Kognitiv Mindfulness Meditation, bl.a. hos professor Mark Williams, Oxford University og psykolog Ferris Urbanovsky, Center for Mindfulness USA, samt egen erfaring i forhold til at praktisere Mindfulness og mange års erfaring i at undervise andre behandlere i Kognitiv Mindfulness Meditation.

De to dages internatkursus afholdes midt i skoven, tæt på vandet på Danhostel Kerteminde, Skovvej 46, 5300 Kerteminde.

For yderligere information om kursusstedet og kørselsvejledning, se  www.dkhostel.dk.

Der vil på ankomstdagen være kaffe/te m. brød fra kl. 10.30.

Indkvartering

Enkeltværelser.

Prisen inkluderer kursusdeltagelse og undervisningsmaterialer, ophold og forplejning i forbindelse med internatkurserne.
Ved sygdom eller andre former for afbud i forbindelse med kurserne og som følge heraf tilmelding til enkelte dage på et andet, tilsvarende hold vil der blive opkrævet kr. 1.235,00 pr. dag ved overnatning og kr. 885,00 pr. dag uden overnatning til dækning af forplejning.
Herudover vil der i forbindelse med administration af dette blive tillagt et beløb på kr. 250,00 til dækning af omkostninger.

Tilmelding

Tilmelding er bindende. Kort tid efter tilmeldingsfristens udløb, vil du modtage bekræftelse på kursusoptagelse og faktura på kursusgebyret.

Afmelding

Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.

Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.

Korrrespondance

I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev, deltagerliste og faktura blive udsendt via mail.

Yderligere oplysninger vedr. kurset

Peter H. Rasmussen tlf. 40 18 12 69 eller phr@kognitivcenterfyn.dk
Lene Iversen tlf. 29 27 03 09 li@kognitivcenterfyn.dk

Sekretær: Yvonne Wintcentsen. Tlf. 51 24 04 50 onsdage fra kl. 15.00-17.00 eller yw@kognitivcenterfyn.dk.
Husk at lægge telefonnummer.

 


 

Kursus:

Afsluttet

Kursustitel: 02-02: Internatkursus (3 + 2 dage) Mindfulness baseret Kognitiv Terapi – Trin 2

Startdato: Man, 10 oktober 2016
Slutdato: Fre, 04 november 2016

Pris: 11.200 DKK

 

 


 

Kursus:

Afsluttet

Kursustitel: 02-02: Internatkursus (2 + 3 dage) Mindfulness baseret Kognitiv Terapi – Trin 2

Startdato: Tir, 25 april 2017
Slutdato: Tor, 08 juni 2017

Pris: 11.300 DKK

 

 


skovsoe