12: Workshops CFT

Workshops og Retreat i medfølelsesfokuseret terapi (CFT) med Paul Gilbert og Chris Irons (2018) og Deborah Lee (retreat 2019).

For læger, psykologer og tværfagligt personale.

Kort om medfølelsesfokuseret terapi (CFT):
Teori og metode er udviklet af professor i klinisk psykologi Paul Gilbert og medarbejdere. Hans teorier hviler på evolutionsteori, neurobiologisk forskning, social- og udviklingspsykologi, ligesom der er elementer fra kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness med inspiration fra den buddhistiske tradition.

Metoden har vist sig særdeles anvendelig især i forhold til personer med skam og selvkritik, som kan have vanskeligt ved at profitere af gængs psykoterapi, fordi man er låst fast af et meget negativt selvbillede og alvorlige problemer med at kunne mobilisere medfølelse og dermed også en mere venlig attitude overfor sig selv.

Elementerne i medfølelsesfokuseret terapi er for det første en erkendelse af, hvad problemet er, og en forståelse af baggrunden for, at det har udviklet sig, som det har. Samtidig introduceres metoder til at lindre lidelser, f.eks. angst, i form af visualiseringsteknikker og åndedrætsøvelser samtidig med, at man ved hjælp af samme metoder opbygger evnen til selvberoligelse og medfølelse med selvet.

CFT har været genstand for stigende interesse verden over igennem de sidste 10 år, og mange har fundet metoden særdeles anvendelig til forskellige, psykiske problemstillinger. Med koblingen mellem en naturvidenskabelig forståelse, neuropsykologi samt psykologiske teorier og teknikker har Paul Gilbert ydet et særdeles væsentligt bidrag til forståelse og behandling af psykisk lidelse.

Kriterier for at deltage i workshops.

  • Psykolog, psykiater eller anden sundhedsfaglig uddannelse.
  • For at kunne deltage i workshops med Chris Irons, Paul Gilbert og retreat med Deborah Lee skal man have deltaget i introduktionskursus i CFT.

Oversigt over workshops:

Introduktionsworkshop til CFT ved Psykologhuset Kognitivt Fokus:

Kontaktoplysninger for tilmelding: lena@pkf.name

Lena Isager: 1. – 2/2 + 9/3-2018 (fuldt booket)

NYT INTRODUKTIONSKURSUS: 25. og 26. okt. samt den 22 nov. 2018

Dag 1: kl. 10.00 – 16.00

Dag 2: kl. 10.00 – 16.00

Dag 3: kl. 09.00 – 15.00

Sidste frist for tilmelding 15. januar 2018 samt 1. oktober 2018.

 

Advanced workshop.

Paul Gilbert:  16. – 18/5- 2018.

Dag 1: kl. 10.00 – 17.00

Dag 2: kl. 09.00 – 16.00

Dag 3: kl. 09.00 – 15.00

Advanced Clinical Skills Workshop med Professor Paul Gilbert

Denne 3-dags workshop henvender sig til klinikere, som har træning i og erfaring med at anvende medfølelsesfokuseret terapi, f.eks. 6 mdr. efter afslutning på introduktionsworkshop, så man har fået praktisk erfaring med metoderne, inden man går videre på denne workshop.

I løbet af de tre dage vil deltageren udvikle:

  • En dybere forståelse af, hvad medfølelse er
  • Metoder til at indarbejde medfølelse i den terapeutiske relation
  • Evnen til at bruge funktionel analyse i arbejdet med selvkritik og skam
  • Metoder til at forklare og udforske interaktionen mellem trusselsbaserede følelser som vrede, angst og tristhed.
  • Færdigheder i stolearbejde mht. at forholde sig til forskellige aspekter af selvet.
  • Måder til at udvide begrebet det medfølende selv og den medfølende figur.
  • Måder til at arbejde med frygt for og modstand mod medfølelse.

Denne workshop er oplevelsesorienteret og baseret på praktiske øvelser, hvilket faciliterer en mere dybtgående indlæring og optagethed af den medfølende terapeutiske relation. Deltagerne engageres i terapeut-klient rollespil, hvor de øver sig i de specifikke færdigheder, der kræves til særlige interventioner

Ved tilmelding vedlægges dokumentation for at have gennemført medfølelsesfokuseret træning.

Om Paul Gilbert:

Professor  Paul Gilbert er en helt central figur i CFT og er kendt verden over.  Han er forfatter til talrige bøger og artikler om CFT. Han har givet adskillige workshops i Danmark. Han er samtidig stifter af Compassionate Mind Foundation, der er en non-profit organisation, som også i høj grad udbreder kendskabet til betydningen af medfølelse.

Pris:
Workshop m. Paul Gilbert: 8225,00 kr. pr. deltager (3 dage)

Priserne inkluderer: Morgenmad, frokost og kage om eftermiddagen samt  kaffe, te og frugt.

Sted:
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66 14 11 11.

Sidste frist for tilmelding 15/3  2018.

 

Angst og relationer.

Chris Irons: 12. – 14 /11-2018.

Dag 1: Kl. 10.00 – 17.00 (workshop)

Dag 2: Kl. 09.00 – 15.00 (workshop)

Dag 3: Kl. 09.00 – 15.00 (supervision og vejledning)

På de 2-dages workshop vil der kort introduceres til de grundlæggende ideer og interventioner, der anvendes i Compassion Focused Therapy (CFT) med særligt fokus på, hvordan modellen kan give en nyttig måde at forstå og arbejde med angst.

Deltagerne vil få mulighed for at overveje, hvordan nøgleaspekter af psykoedukationen i CFT – såsom gammel hjerne/ny hjerne og modellen med de tre cirkler – kan bruges til at formulere forskellige former for angst.

Vi vil fortsætte med at undersøge, hvordan udviklingen af ​​omsorgs- og tilknytningsfokuseret motivation kan være en stærk måde at understøtte klienter, der kæmper med en række vanskeligheder med angst og med at udvikle en mere medfølende tilgang til deres vanskeligheder.

Nøglefærdigheder omfatter brugen af ​​medfølelsesfokuserede forestillinger, opbygning af det medfølende selv og brug af fornemmelsen af ​​det medfølende selv til at engagere sig i de almindelige vanskeligheder/terapiinterventioner, der opstår ved angst (for eksempel at udvikle mod og styrke som støtte ved eksponering).

Workshoppen vil bestå af undervisning, små gruppediskussioner, videoer og erfaringspraksis. Vi vil også overveje nogle af de almindelige forhindringer eller vanskeligheder, som folk, der kæmper med angst, måske oplever, når de forsøger at dyrke et mere medfølende perspektiv på deres vanskeligheder.

På dag 3 vil der være mulighed for, at deltagerne kan bringe sager op til supervision. Her vil man få mulighed for at få konkret vejledning i forhold til at implementere CFT i forhold til klienter, der lider af angst.

Om Chris Irons:

Chris Irons er doktor i klinisk psykologi. Han er klinisk psykolog og co-direktør for Balanced Minds Ltd.  Han arbejder for NHS i London. Han har et tæt samarbejde med Paul Gilbert, med hvem han har udgivet flere artikler. Han bruger medfølelsesfokuseret terapi i forhold til mange former for psykiske problemstillinger (f.eks. angst, depression og OCD)

Pris:
Workshop m. Chris Irons:  7225,00 kr. pr. deltager (3 dage)

Priserne inkluderer: Morgenmad, frokost og kage om eftermiddagen samt  kaffe, te og frugt.

Sted:
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66 14 11 11.

Sidste frist for tilmelding 10/9 2018.

 

Compassion Retreat på Kerteminde Vandrerhjem.

Deborah Lee: 17. – 19/6-2019.

Dag 1:  Kl. 11.

Dag 3:  Kl. 15.

 Sidste frist for tilmelding: 15/4 2019

Om Deborah Lee:

Deborah Lee er chefpsykolog og leder af Berkshires service for traumatisk stress–ramte. Hun har arbejdet inden for traumeområdet i 20 år og  har specialiseret sig i behandling af PTSD og komplekse traumer. Hendes interesseområde, klinisk og forskningsmæssigt, er specielt skambaseret PTSD og selvkritik. Hun har udviklet brugen af medfølelsesbaserede behandlinger, bl.a. visualisering af den medfølende figur, ”The Perfect Nurturer” . Hun har skrevet bøger og artikler om sit kliniske arbejde og har deltaget i over 150 kliniske workshops

RETREAT med Deborah Lee i juni 2019: Kerteminde Vandrerhjem.

Pris:  9.975,00 kr. pr deltager i 3 dage (internat)  (incl. fuld forplejning og overnatning i moderniserede enkeltværelser med eget bad)

Depositum:
Ved tilmelding skal overføres et depositum på kr.2000,00 kr.  til konto: Reg. nr.  3574 kontonr: 0010055504.

Deltagere optages i den rækkefølge som depositum indbetales.

Husk ved indbetaling at skrive, hvilken workshop du ønsker at deltage i + dit eget navn

Afmeldingsregler: Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.
Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.
Korrespondance : I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev, deltagerliste og faktura blive udsendt via mail.

Arrangører:
Kognitiv Center Fyn Fisketorvet 4 – 6, 10.sal 5000 Odense C. og Psykologhuset Kognitivt Fokus (Lena Højgård Isager) Østrevej 32, 8210 Århus V.

Yderligere oplysninger:

Kontakt venligst sekretær Yvonne Wintcentsen tlf.  51 24 04 50 onsdage kl. 15-17 eller mail yw@kognitivcenterfyn.dk

 

TILMELDING