12: Retreat CFT

Retreat i medfølelsesfokuseret terapi (CFT) med Deborah Lee 2019.

For læger, psykologer og tværfagligt personale.

Kort om medfølelsesfokuseret terapi (CFT):
Teori og metode er udviklet af professor i klinisk psykologi Paul Gilbert og medarbejdere. Hans teorier hviler på evolutionsteori, neurobiologisk forskning, social- og udviklingspsykologi, ligesom der er elementer fra kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness med inspiration fra den buddhistiske tradition.

Metoden har vist sig særdeles anvendelig især i forhold til personer med skam og selvkritik, som kan have vanskeligt ved at profitere af gængs psykoterapi, fordi man er låst fast af et meget negativt selvbillede og alvorlige problemer med at kunne mobilisere medfølelse og dermed også en mere venlig attitude overfor sig selv.

Elementerne i medfølelsesfokuseret terapi er for det første en erkendelse af, hvad problemet er, og en forståelse af baggrunden for, at det har udviklet sig, som det har. Samtidig introduceres metoder til at lindre lidelser, f.eks. angst, i form af visualiseringsteknikker og åndedrætsøvelser samtidig med, at man ved hjælp af samme metoder opbygger evnen til selvberoligelse og medfølelse med selvet.

CFT har været genstand for stigende interesse verden over igennem de sidste 10 år, og mange har fundet metoden særdeles anvendelig til forskellige, psykiske problemstillinger. Med koblingen mellem en naturvidenskabelig forståelse, neuropsykologi samt psykologiske teorier og teknikker har Paul Gilbert ydet et særdeles væsentligt bidrag til forståelse og behandling af psykisk lidelse.

Kriterier for at deltage i retreat:

  • Psykolog, psykiater eller anden sundhedsfaglig uddannelse.

Compassion Retreat på Kerteminde Vandrerhjem.

Deborah Lee: 17. – 19/6-2019.

Dag 1:  Kl. 11.

Dag 3:  Kl. 15.

 Sidste frist for tilmelding: 10/6 2019

Om Deborah Lee:

Deborah Lee er chefpsykolog og leder af Berkshires service for traumatisk stress–ramte. Hun har arbejdet inden for traumeområdet i 20 år og  har specialiseret sig i behandling af PTSD og komplekse traumer. Hendes interesseområde, klinisk og forskningsmæssigt, er specielt skambaseret PTSD og selvkritik. Hun har udviklet brugen af medfølelsesbaserede behandlinger, bl.a. visualisering af den medfølende figur, ”The Perfect Nurturer” . Hun har skrevet bøger og artikler om sit kliniske arbejde og har deltaget i over 150 kliniske workshops

RETREAT med Deborah Lee i juni 2019: Kerteminde Vandrerhjem.

Pris:  9.975,00 kr. pr deltager i 3 dage (internat)  (incl. fuld forplejning og overnatning i moderniserede enkeltværelser med eget bad)

Depositum:
Ved tilmelding skal overføres et depositum på kr.2000,00 kr.  til konto: Reg. nr.  3574 kontonr: 0010055504.

Deltagere optages i den rækkefølge som depositum indbetales.

Afmeldingsregler: Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.
Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.
Korrespondance : I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev, deltagerliste og faktura blive udsendt via mail.

Arrangører:
Kognitiv Center Fyn Fisketorvet 4 – 6, 10.sal 5000 Odense C. og Psykologhuset Kognitivt Fokus (Lena Højgård Isager) Østrevej 32, 8210 Århus V.

Yderligere oplysninger:
Send en mail til Lene Iversen, li@kognitivcenterfyn.dk, med privat telefonnummer og et tidsrum, hvor du kan ringes op – også gerne om aftenen.

 

TILMELDING