11: Gruppeforløb for mennesker med angstlidelse

Nyt tilbud til angstlidende

Kognitiv Center Fyn/ Lone Husby, og Angstcenteret/ Jonna Midtgaard, er gået sammen om at skabe et velkvalificeret forløb bestående af 10 ugentlige mødegange a´ fire timer samt to opfølgningsmødegange i en gruppe med 10 deltagere.

Kursets formål

Lider du af social fobi, agorafobi, panikangst, generaliseret angst og helbredsangst har du mulighed for at deltage i et kursusforløb, hvor du fire timer ugentligt undervises af to psykologer med stor erfaring inden for området.
Kurset vil give dig en dyb forståelse af angstens psykologiske og kropslige mekanismer. Du vil lære at forstå din egen personlige angstproblematik på nye måder og du møder forståelse fra andre i samme situation. Med en ny viden om hvordan hjernen fungerer, og en omfattende forståelse af hvordan du selv fastholdes i din egen personlige angstproblematik, får du et rigtig godt udgangspunkt for at kunne forstå undervisningen i, hvordan du slipper ud af angstfælden.

Gennem hele forløbet hjælper vi dig til at fokusere på hvilke mål og værdier, som er vigtige for dig, og støtte dig i, at du begynder at tage nogle nye skridt i den retning. Dette bliver grundlaget for kursets praktiske del, som også kaldes eksponering, hvor vi i samarbejde med dig finder passende praktiske øvelser, som vi støtter dig i at gennemføre. Derved får du nye gode erfaringer med de situationer, du finder vanskelige, som du kan arbejde videre på.

Kursets metode

Kurset anvender Kognitiv Adfærds Terapi og Acceptance and Commitment Therapy, kaldet ACT. Desuden anvender vi Mindfulness- meditation som et effektivt redskab til at håndtere angst.

Undervisningen foregår i en venlig atmosfære med vægt på tillid og tryghed. Du vil opleve meget respekt fra vores side, idet vi mener, at du er ekspert i, hvordan du oplever din angst, og fordi en ligeværdig samarbejdsrelation mellem undervisere og deltager er en forudsætning for, at du får de fornødne redskaber til at skabe forandringer. Desuden ved vi af erfaring, at mennesker med angst oftest er mennesker, som på forskellig vis har anstrengt sig enormt meget for at håndtere livets udfordringer og i særdeleshed for at overvinde angsten. Det er vores overbevisning, at angst ikke er en sygdom men en normal tilstand, som under uheldige omstændigheder kan udvikle sig til en ond cirkel. Vi kommer til at sidde mere og mere fast i vores kamp for at undgå angsten, fordi vi ikke kender de rette redskaber til at komme op af det kviksand, vi er havnet i.

Med udgangspunkt i de seneste forskningsmæssigt velunderbyggede psykologiske teorier og metoder skabes det psykologiske fundament for forandringer. Du vejledes og støttes individuelt i gruppen i at tage de nye skridt, som kan være din personlige vej til at begynde at leve et friere og mere værdifuldt liv.

Undervisere

Lone Husby, Cand. Pæd Psych. Autoriseret Psykolog, specialist i psykoterapi.

Jeg har haft privat praksis i 12 år. Siden 2005 har jeg været medejer af Kognitiv Center Fyn i Odense. I min praksis har jeg stor erfaring med behandling af forskellige angstlidelser. Jeg har en kognitiv efteruddannelse og er desuden uddannet inden for ACT og Mindfulness“.

Jonna Midtgaard, Cand. Psych. Autoriseret psykolog

Jeg har seks års erfaring med angst og depression fra min ansættelse ved Jysk Fobiskole i Århus siden 2004. Jeg har ledet adskillige gruppeforløb for mennesker med angst og andre stressrelaterede lidelser. Jeg er efteruddannet  inden for ACT og Mindfulness.

Sted

Kognitiv Center Fyns lokaler: Fisketorvet  4-6, 10. sal 5000 Odense C.

Pris

12.000 kr.

Ved henvendelse vil du blive indbudt til en forsamtale med psykolog Lone Husby eller psykolog Jonna Midtgaard.

Der er i øjeblikket ingen kurser…