10: 2-årig grundudd. kognitive behandlingsformer

For læger, psykologer og tværfagligt sundhedspersonale (25%) (Voksenområdet).
Med inddragelse af elementer fra Mindfulness, ACT og Compassionate Mind.

 


 

Kognitiv Center Fyn tilbyder 2-årig grunduddannelse i kognitive behandlingsformer for læger, psykologer og tværfagligt personale. Kognitive behandlingsformer omhandler de fire hovedkategorier: psykoedukation, social færdighedstræning, kognitiv terapi og kognitiv optræning. Kognitive behandlingsformer hører til de indsigtsgivende terapiformer, og der lægges vægt på tænkningen, følelsesliv, adfærd, kroppen samt individets samspil med omgivelserne.

Kognitive behandlingsformer er i stadig udvikling. Der vil som supplement til den grundlæggende uddannelse inden for området også indgå elementer fra den nyeste udvikling, dvs. 3. generations kognitiv terapi repræsenteret ved. bl.a. Mindfulness, ACT, Compassionate Mind og Metakognitiv Terapi.

Uddannelsen er tilrettelagt så den indholdsmæssigt kan bruges til at opfylde dele af SAKT`s (Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi) certificeringskriterier til kognitiv terapeut efter EABCT retningslinier (www.sakt.dk).

Uddannelsen forventes godkendt hos henholdsvis Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykolog Forening.
Praktiserende Lægers Efteruddannelsesfond kan ansøges om refusion for tabt arbejdsfortjeneste på betingelse af, at uddannelsen ansøges som kurser opdelt i moduler.
(For nærmere oplysninger kontakt Lene Iversen nemmest via mail på li@kognitivcenterfyn.dk)

Kriterier for optagelse på Grunduddannelsen

 • Uddannelse som læge, psykolog og tværfagligt personale indenfor det sundhedsfaglige område (25%).
 • At man arbejder inden for områder, hvor det er relevant at anvende kognitive behandlingsformer.
 • Kriteriet for at opnå uddannelsesbevis er, at det samlede fravær i forbindelse med undervisning og netværksdage er max. 10% og supervision 0 %.

Antal deltagere

Der optages maximalt 24 deltagere på uddannelsen.

Indhold

Grunduddannelsen indeholder 20 undervisningsdage (i alt 102 undervisningstimer), 30 timers supervision og 6 netværksdage (á 5 timer).
Skal uddannelsen bruges i forb. m. specialistgodkendelse ifht. Dansk Psykologforening eller Dansk Psykiatrisk Selskab kræves 60 timers supervision. De 42 timers supervision, som ikke er lagt ind i forlængelse af modulerne under selve uddannelsen, vil blive lagt som heldagssupervisioner spredt over de sidste 1,5 år af uddannelsen. Konkrete datoer for heldagssupervisioner udleveres på første modul.

Uddannelsen er bygget op, så der alle undervisningsdage som oftest vil være 2 undervisere tilstede.

Undervisningsdagene foregår i tidsrummet fra kl. 09.00 – 15.45. Herunder 45 minutters frokost.

Netværksdage

Mellem de enkelte moduler afholdes 1 netværksdag. Der udleveres program til netværksdagene som deltagerne gennemfører i grupper uden undervisere. Deltagerne sørger selv for lokaler og aftaler selv tidspunkter for afholdelse af netværksdagene i de enkelte grupper.

Supervision

Der indgår efter eget valg enten 30 eller 60 timers supervision i forbindelse med uddannelsen. Ved de første 6 moduler vil der på den sidste undervisningsdag blive afsat 3 timer til supervision. Tidspunkt for de resterende 12 eller 42 timers supervision fastsættes af den enkelte supervisor (se under indhold).

Undervisere

Bodil Andersen, Lone Husby, Lene Iversen og Peter H. Rasmussen. Alle undervisere er medejere af Kognitiv Center Fyn, har lang erfaring i arbejdet med kognitive behandlingsformer, samt omfattende undervisnings- og supervisionserfaring.

Arrangør

Kognitiv Center Fyn Fisketorvet 4 – 6, 10.sal 5000 Odense C.

Yderligere oplysninger

Kontakt venligst sekretær Yvonne Wintcentsen tlf.  51 24 04 50 onsdage fra kl. 17.00-19.00 eller mail yw@kognitivcenterfyn.dk

Sted

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66 14 11 11.
Uddannelsesgebyret kan indbetales over 4 rater.

Ansøgning om optagelse på uddannelsen

Ved indsendelse af ansøgningsskema fra hjemmesiden via brev eller mail. Deltagere optages i den rækkefølge som depositum indbetales.

Depositum

Ved tilmelding skal overføres et depositum på kr. 3.500 kr til konto: Reg. Nr.  3574 Kontonr: 0010055504.

Husk ved indbetaling at skrive: Kursusnr. 10 + navn.

Afmeldingsregler

Ved afmelding senere end 2 måneder før kursusstart faktureres 50 % af kursusgebyret.
Ved afmelding senere end 1 måned før kursusstart faktureres 100 % af kursusgebyret.

Administrationsomkostninger

Ved ændringer af faktura, hvis man ikke forinden har gjort opmærksom på det allerede ved tilmelding, opkræves et administrationsgebyr på 250 kr.

Korrrespondance

I forbindelse med opstart af kursus vil velkomstbrev, deltagerliste og faktura blive udsendt via mail.

OVERSIGT OVER MODULER:

Introduktion

3 dage: 12.09.16-14.09.16

 • Historik/baggrund
 • Den kognitive samtale
 • Sagsformulering
 • Opbygning/struktur af behandlingsforløb
 • Grundlæggende kognitive modeller

Supervision

1 netværksdag

Depression

3 dage: 21.11.16-23.11.16

 • Baggrund
 • Depressionsmodel
 • Dataindsamling
 • Sagsformulering
 • Adfærdsterapeutiske metoder
 • Kognitive metoder
 • Introduktion til metakognitive metoder
 • Introduktion til mindfulnessbaseret kognitiv terapi

Supervision

1 netværksdag

Angst

3 dage: 20.03.17-22.03.17

 • Angstens fysiologi
 • Forskellige angstformer
 • Angstmodeller
 • Faser i angstbehandling
 • Arbejdet med specifikke angsttilstande:
  Introduktion til ACT

Supervision

1 netværksdag

Personlighedsforstyrrelser

3 dage: 11.09.17-13.09.17

Generelt om personlighedsforstyrrelser

 • Introduktion til aktuelt anvendte metoder:
  – Dialektisk adfærdsterapi
  – Compassion fokuseret terapi

Supervision

1 netværksdag

Misbrug

3 dage: 04.12.17-06.12.17
• Misbrugets fysiologi
• Den motiverende samtale
• Den kognitive misbrugsmodel
• Adfærdsterapeutiske metoder
• Kognitive metoder
• Mindfulnessbaseret tilbagefaldsforebyggelse
Supervision
1 netværksdag

Psykoser

3 dage: 19.03.18-21.03.18

 • Bio-psyko-sociale psykosemodel
 • Kognitiv model for skizofreni
 • Psykoedukation
 • Miljøterapi og social færdighedstræning
 • Specifikke kognitive forstyrrelser ved psykoser
 • Specifikke kognitive og adfærdsterapeutiske metoder i forbindelse med vrangforestillinger og hørehallucinationer
 • Supervision1 netværksdag

Stress/afslutning

2 dage: 07.06.18-08.06.18.

 • Stress
 • Festmiddag

Afslutning

 • Opsummering
 • Implementering
 • Evaluering

TILMELDING

Uddannelsesforløbet er i gang