CFT – Medfølelsesfokuseret terapi

Her kommer der snart en tekst om CFT – Medfølelsesfokuseret terapi

vejsving