08: Workshop i Ruminations-fokuseret Kognitiv Adfærdsterapi (RFKAT)

4-dages workshop i Ruminations-Fokuseret Kognitiv Adfærdsterapi.

Rumination er en vigtig sårbarheds- og vedligeholdelsesfaktor for depression.

Ruminations-fokuseret kognitiv adfærdsterapi (RFCBT) kombinerer elementer af kognitiv adfærdsterapi med visualiserings-og medfølelsesbaserede teknikker.

Metoden er udviklet af Edward R. Watkins, ph.d og professor ved Exeter Universitet i England gennem mange års eksperimentel forskning og klinisk erfaring. Workshoppen giver en introduktion til ruminations-fokuseret kognitiv adfærdsterapi (RFCBT) til depression.

Deltagerne lærer principper og teknikker til at hjælpe patienten med at afbryde rumination.

Der vil være en detaljeret gennemgang af metoderne, samt træning i anvendelsen af metoder (video, rollespil og øvelser). Behandling i gruppe gennemgås ligeledes.

Deltagerne lærer funktionel analyse, formulering, valg af interventioner, adfærdsaktivering, adfærdseksperimenter, samt oplevelses-baserede teknikker (compassion, fordybelse, konkrethedstræning).

Målgruppe: Psykologer, læger og tværfagligt personale.

Deltagerne bør have et forhåndskendskab til kognitiv adfærdsterapi.

Det anbefales at læse:

Watkins, E.R. (2017) Ruminationsfokuseret kognitiv adfærdsterapi for depression. København: Hans Reitzels Forlag.

Møller, S.B. et al (2017) Ruminationsfokuseret kognitiv adfærdsterapi for depression – manual til gruppeterapi. København: Hans Reitzels Forlag.

Underviser:  Stine Bjerrum Møller, specialpsykolog i psykiatri, ph.d. Chefpsykolog ved Psykiatrisk Center Nordsjælland. Har flere års erfaring med kognitiv adfærdsterapi, undervisning og supervision.

Har bla. deltaget i forskningsprojekt, der undersøger effekten af RFCBT for depression i en dansk randomiseret kontrolleret undersøgelse i direkte sammenligning med klassisk kognitiv adfærdsterapi. Behandlingen blev tilbudt i form af gruppeterapi for personer med depression i et psykiatrisk ambulatorium i Region Hovedstadens Psykiatri. Gruppebaseret RFCBT viste statistisk signifikant bedre effekt på depressionssymptomer end klassisk kognitiv adfærdsterapi. (Hvenegaard, M.;Moeller,S.B, Poulsen,S. et al. Group rumination-focused CBT versus group CBT for major depression: British Journal of Psychiatry.)

Sted: Mødecenter Odense , Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.  Tæt på Odense Banegaard og med gode og gratis parkeringsforhold.

Dato og tid: 8. og 9/11 og 13. 14/12 2018.

Dag 1: kl. 10 – 16.30

Dag 2: kl. 9 – 15.30.

Pris: I alt 5.975,00 kr (incl. morgenmad, frokost, kagebuffet, kaffe, te og vand).

Tilmeldingsfrist: Senest 8/10 2018 på yw@kognitivcenterfyn.dk